Home Ontdek & leer Onderzoek in Apenheul

Hiermee leveren we een wezenlijke bijdrage aan het vergroten van onze kennis over de, veelal bedreigde, soorten die we in Apenheul hebben. Dat is belangrijk, want mede door relatief kleine populaties in het wild en de vaak moeilijke omstandigheden voor onderzoek ter plaatse, is die kennis vaak zeer schaars. Aanvullende studies zijn dus onmisbaar om antwoord te krijgen op vragen die we in het wild niet kunnen onderzoeken. Daarmee dragen studies in en door Apenheul (in)direct bij aan het beschermen van dieren en hun leefgebieden.

Zo doen wij onderzoek naar het welzijn van Westelijke laaglandgorilla’s in dierentuinen, ontwikkelen we nieuwe en innovatieve verrijking t.b.v. natuurlijk, soortspecifiek gedrag en zijn we in 2022 gestart met de Bioblitz: een inventarisatieonderzoek naar de lokale biodiversiteit in Apenheul.

Enkele onderzoeksprojecten lichten we extra uit met een interview. Zo bestudeerde PhD-student Katie Beachem uit de Verenigde Staten in 2022 de bonobo’s in Apenheul. Door een inreisverbod vanwege corona viel het oorspronkelijke plan, het bestuderen van een bonobo-populatie in Congo, in duigen. Gelukkig bood ons park een alternatief om dit belangrijke onderzoek toch te kunnen uitvoeren. PhD-student Tom Roth voert zijn promotieonderzoek uit in opdracht van Apenheul en onderzoekt partnerkeuze bij orang-oetans en masterstudente Sterre Klok keek naar de impact van populatiemanagement op het gedrag en welzijn van berberapen.

Populatiemanagement

Vrijwel alle bedreigde diersoorten in Apenheul staan onder toezicht van een EAZA Ex situ Programme (EEP), een populatiemanagementprogramma voor het behoud van genetisch gezonde en demografisch stabiele populaties in EAZA dierentuinen. Naast bescherming van de natuurlijke leefgebieden via het Apenheul Natuurbehoudfonds draagt Apenheul ook met deze EEP’s bij aan het behoud van bedreigde diersoorten. Onderzoek draagt bij aan het verder optimaliseren van de populatiemanagementprogramma’s, diermanagement en verzorging en is een belangrijk onderdeel in ons streven naar de hoogst mogelijke standaard van welzijn van onze dieren.

Wat apen in het wild ons leren

Onderzoek leert ons meer over het gedrag en de leefwijze van dieren. Kennis over hoe een soort in het wild leeft, helpt ons om in Apenheul een omgeving te creëren die zoveel mogelijk past bij de behoeftes van de soort. We willen immers dat de leefomgeving van de dieren in Apenheul zoveel mogelijk lijkt op hun leefomgeving in het wild. Dit draagt bij aan positief dierenwelzijn en het stimuleren van zoveel mogelijk natuurlijk gedrag. Naast dat dit natuurlijk goed is voor de dieren zelf, kunnen wij hiermee nog beter het verhaal vertellen over de prachtige diersoorten die voorkomen in Apenheul en hun wilde soortgenoten!

Samenwerkingen

Naast dat we zelf onderzoek verrichten, faciliteren we ook onderzoek van externe onderzoekers én werken we samen met diverse wetenschappelijke instituten en hogescholen. Zo wordt de kwaliteit van de onderzoeken gewaarborgd. We werken onder andere samen met:

  • Andere NVD dierentuinen
  • Universiteit Utrecht
  • Universiteit Leiden
  • Universiteit Twente
  • Van Hall Larenstein
  • Wageningen Universiteit

Contact

Ben je een HBO/universitair student met diergerelateerde studie op zoek naar een onderzoeksstage of geïnteresseerd in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in Apenheul? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden via info@apenheul.nl.

Ook interessant