Disclaimer

Alle gegevens die je aan Apenheul verstrekt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Het is verboden om deze website te gebruiken op een manier die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

Verantwoordelijkheid bij minderjarigen

Bezoekers jonger dan 16 jaar hebben voor het geven van hun persoonsgegevens toestemming nodig van hun verzorgers. Gegevens die bezoekers jonger dan 16 jaar aan Apenheul hebben gegeven, kunnen door hun verzorgers worden aangepast of verwijderd.

Aansprakelijkheid

Apenheul is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Toch kan het voorkomen dat de gegeven informatie niet foutloos, correct of actueel is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegeven informatie. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste informatie wordt niet aanvaard.

Wanneer Apenheul een hyperlink plaatst naar een andere website is het gebruik van deze link volledig voor eigen risico. Apenheul is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites die wij niet zelf onderhouden.

Intellectuele eigendomsrechten

Apenheul behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om de Apenheul-website of onderdelen van de Apenheul-website op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apenheul.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de disclaimer te wijzigen. Wijzigingen publiceren we op deze website.