Home Natuurbehoud Natuurbehoudfonds (ANF)

Wat doet het ANF?

Het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) steunt verschillende natuurbehoudprojecten over de hele wereld om apen en hun leefgebieden in het wild te beschermen. Het zijn projecten waar de apen, natuur én de lokale bevolking iets aan hebben. Het ANF biedt financiële steun, maar ook mankracht voor de projecten. We wisselen kennis uit én initiëren zelf een aantal natuurbehoudprojecten. Klik hier voor het beleidsplan van ANF.
Een deel van de opbrengst van Apenheul gaat naar het ANF. Bezoek je Apenheul, dan draag je dus automatisch je steentje bij.

Een deel van de opbrengst van Apenheul gaat naar het Apenheul Natuurbehoudfonds. Bezoek je Apenheul, dan draag je dus automatisch je steentje bij!

Apen als ambassadeur

We zien de apen in Apenheul als de 'ambassadeurs' van hun soortgenoten in het wild. In ons park vertellen we je meer over de apen en over hun leefsituatie in het wild. Zo stimuleren we liefde voor dieren en natuur bij al onze gasten. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat ook jij je steentje wilt bijdragen aan een duurzamere wereld, zodat deze prachtige dieren en natuurgebieden blijven bestaan.

Steun het ANF

Projecten

Het ANF steunt wereldwijd vooral projecten die zich richten op de bescherming van apen die je ook in Apenheul kan zien. Het blauwoogmaki-project op Madagaskar is daar een voorbeeld van. Bekijk hier meer ANF-projecten.

Stichting ANF

Het Apenheul Natuurbehoudfonds is een stichting, net als Apenheul. Ook is het ANF een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Er is een speciale ANF-werkgroep die projecten selecteert waar de apen het meest bij gebaat zijn. Deze werkgroep bestaat uit (oud)medewerkers van Apenheul. Zij hebben enorm veel kennis van de dieren en van de projecten wereldwijd. De werkgroep wordt aangestuurd door de directeur van het ANF.

Ook interessant