Home Over ons Organisatie

Dierenpark

Apenheul is een prachtig, groen dierenpark. Onze bezoekers maken kennis met zo’n 35 verschillende apensoorten: bijna 300 apen, waarvan ongeveer de helft los tussen de bezoekers loopt. Bovendien leven de apen in grote, natuurlijke verblijven. Zo stimuleren we hun natuurlijke gedrag en zie jij de apen op hun mooist. Jaarlijks beleven zo’n 500.000 mensen een onvergetelijk dagje uit in Apenheul.

Apenheul is in 1971 opgericht door Wim Mager. Hij wilde dieren in een zo natuurlijk mogelijke omgeving houden, waar ze zoveel mogelijk natuurlijk gedrag kunnen laten zien. Dit idee zetten wij vandaag de dag nog steeds voort.

Congressen- en evenementenlocatie

Aan de rand van Apenheul ligt De St@art: één van de meest duurzame congreslocaties van Nederland. Middenin Apenheul ligt een tweede evenementenlocatie, Kambizuri, met uitzicht op het gorilla-eiland. Op deze locaties faciliteren we jaarlijks zo’n 300 congressen, evenementen en familiebijeenkomsten.

Natuurbehoudfonds

Door natuurbehoudprojecten te steunen, spelen dierentuinen een heel belangrijke rol bij natuurbehoud. Jaarlijks doneren dierentuinen in Amerika en Europa zo’n 350 miljoen dollar aan natuurbehoud. Daarmee zijn we de op 2 na grootste donateur aan natuurbehoud!

Ook bij Apenheul zetten we ons met hart en ziel in voor apen en hun leefgebied in het wild. Sinds 1994 hebben we ons eigen Apenheul Natuurbehoudfonds. We steunen natuurbehoudprojecten over de hele wereld om de apen en hun leefgebied te beschermen. Ook andere diersoorten en de lokale bevolking hebben voordeel van deze projecten. Een deel van de opbrengst van Apenheul gaat naar het Apenheul Natuurbehoudfonds. Met jouw bezoek aan Apenheul draag jij dus ook bij aan natuurbescherming!

 

Visie

In Apenheul willen we liefde en respect voor dieren en natuur stimuleren. Hoe? Door mensen op een bijzondere manier in contact te brengen met de natuur. In Apenheul staan onze gasten oog in oog met honderden apen. Zij leven in grote, natuurlijke verblijven en de meeste lopen zelfs los tussen de bezoekers. Bovendien lijken apen veel op mensen: wij kunnen een hoop van ze leren. Een dagje in Apenheul is dan ook een onvergetelijke ervaring, die mensen bijblijft. We hopen dat gasten na een bezoek verwonderd zijn geraakt door de natuur en zelf een steentje willen bijdragen aan het behoud ervan.

Missie

Apenheul is een stichting zonder winstoogmerk. We willen liefde voor dieren en natuur stimuleren bij onze gasten. Binnen én buiten Apenheul. We werken wereldwijd aan natuurbehoud en ondernemen zo duurzaam mogelijk. De natuur staat immers onder grote druk: veel diersoorten worden met uitsterven bedreigd en er verdwijnt steeds meer natuur.

Stichting Apenheul is een ideële organisatie die zich met hart en ziel inzet voor apen en hun leefgebieden.

Beschermvrouwe

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden is beschermvrouwe van Apenheul.

Duurzaamheid

Wie staat voor natuurbehoud, moet natuurlijk zelf ook het goede voorbeeld geven. Daarom staat duurzaam ondernemen in Apenheul voorop. Bij alles wat we doen, houden we rekening met de natuur.

Soortbehoud

Naast natuurbehoud werken we ook aan soortbehoud: (bedreigde) diersoorten in stand houden. We werken samen met andere dierentuinen in de vorm van populatiemanagementprogramma’s. Simpel gezegd wisselen dierentuinen dieren met elkaar uit, om genetisch gezonde dierpopulaties in stand te houden. Het gaat dan vaak om diersoorten die in het wild met uitsterven worden bedreigd. Op deze manier houden dierentuinen samen een reservepopulatie in stand. Het houden van dieren brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Onderzoek

Apenheul is expert op het gebied van apen door onze jarenlange ervaring en de onderzoeken die we doen. We doen vooral (toegepast) onderzoek in Apenheul zelf. Daarnaast ondersteunen  we onderzoek in het wild, zoals onderzoek naar de blauwoogmaki’s op Madagaskar.

Onderzoek leert ons meer over de manier waarop de dieren in dierentuinen én in het wild leven. Het helpt ons dus om onze dieren zo goed mogelijk te houden. Bovendien: hoe meer we over diersoorten weten, hoe beter we ze in het wild kunnen beschermen. We werken hiervoor nauw samen met verschillende (inter)nationale universiteiten, andere dierentuinen en natuurbehoudorganisaties. Ook bieden we universiteiten de gelegenheid om in Apenheul onderzoek te doen.

Educatie

Het vertellen van verhalen over dieren en natuur is een essentieel onderdeel van onze missie. We zien de apen in Apenheul als ambassadeurs van hun soortgenoten in het wild. We vertellen onze gasten meer over de dieren hier, maar ook over hun soortgenoten en de situatie in het wild. Uiteindelijk hopen we dat zij net zo verwonderd raken door dieren en natuur als wij. Én dat dat leidt tot duurzamer gedrag bij al onze gasten.

Hoe? In het park vertellen we je meer over dieren en natuur tijdens presentaties, educatieve activiteiten en rondleidingen. Ook op educatieve borden in het park is een schat aan informatie te vinden. En met (interactieve) speelelementen brengen we onze jongste bezoekers spelenderwijs iets bij over de dieren en natuur. Verder komen er jaarlijks veel schoolklassen naar Apenheul die hier een educatief programma volgen, zoals Apentrots. Tot slot gaan we zelf bij scholen langs om daar ons verhaal te vertellen.

Samenwerkingen

Apenheul is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) en de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Deze verenigingen hebben kwaliteitsnormen op het gebied van dierwelzijn, huisvesting, veiligheid en ethische codes waaraan de leden moeten voldoen. Apenheul is een toonaangevende dierentuin op deze gebieden: we gaan zelfs nog een stapje verder dan de gezamenlijke normen die dierentuinen hebben opgesteld.

Daarnaast is Apenheul lid van de World Association of Zoos and Aquariums (WAZA), Club van Elf en werken we nauw samen met IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).

Apenheul levert je mooie streken...

Gelderland is de provincie met de grootste attractiedichtheid van Nederland. Onder het mom 'samen staan we sterk' werken we samen in de campagne Gelderland levert je mooie streken…

Jaarverslagen en statuten

Jaarlijks brengen we ons magazine ZooJaar uit. Onze ANBI-rapportages, statuten en Code of Governance vind je hier.

Ook interessant