Algemeen

 • Het betreden van het park is op eigen risico.
 • Gasten dienen in het park uitsluitend de paden en wegen te gebruiken.
 • Ouders en begeleiders van kinderen en/of groepen zijn verantwoordelijk voor diegene die onder hun leiding het park bezoekt. Zij dienen zelf op de kinderen en/of de groep toezicht te houden. Kinderen t/m 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene Apenheul bezoeken.
 • Personen die onder invloed zijn van alcohol en/of andere verdovende middelen, worden zonder vergoeding van kosten de toegang tot het park geweigerd of worden uit het park verwijderd.
 • Wij vragen onze gasten gepaste kleding te dragen. Een ontbloot bovenlijf is (ook op warme dagen) niet toegestaan.

Dieren

 • Het lokken, aaien en voeren van dieren is niet toegestaan in Apenheul. Het is ook strikt verboden om voorwerpen naar de dieren en/of in de dierverblijven te gooien.
 • Voor het meenemen van je bezittingen dien je een tas te gebruiken die goed af te sluiten is met een rits. Je kunt daarvoor een speciale ‘100% aapvrije tas’ lenen in het park. Het is medewerkers van Apenheul toegestaan jouw tas(sen) in te zien.
 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan om infectiegevaar en schrikreacties tussen dieren te voorkomen. Dit geldt ook voor geleide- en hulphonden. Apenheul biedt geen mogelijkheid om meegebrachte (huis)dieren tijdelijk te huisvesten.

Meegebrachte artikelen

 • Rollende vervoersmiddelen – zoals skateboards, kinderfietsen, steps en rolschaatsen – zijn niet toegestaan. Kinder- en wandelwagens, evenals rolstoelen en rollators, vormen hierop een uitzondering. Elektrische rolstoelen mogen zich met het oog op de veiligheid slechts stapvoets door het park verplaatsen.
 • Selfiesticks mogen niet gebruikt worden in de gebieden waar apen loslopen.
 • Radio’s en overige geluidsapparatuur mogen niet gebruikt worden. Deze kunnen overlast veroorzaken voor andere gasten, dieren en personeel.
 • Het bezit van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden.

Fotografie en film

 • Het maken van foto- en filmopnames in Apenheul is toegestaan, mits dit voor eigen gebruik is. Hierbij mag geen hinder ontstaan voor andere gasten, dieren of personeel van Apenheul.
 • Professionele fotografie en video voor commercieel gebruik is niet toegestaan. Neem bij vragen contact op met de afdeling Marketing via marketing@apenheul.nl of bel naar +31 (0)55 357 57 00.
 • Apenheul wijst je erop dat in het park sprake is van cameratoezicht ter bescherming van de veiligheid en eigendommen van Apenheul en haar gasten.

Schade en aansprakelijkheid

 • Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid in die gevallen waarbij sprake is van een tekortkoming welke aan Apenheul en/of zijn medewerkers is toe te rekenen.
 • Schade dient altijd direct gemeld te worden, zodat deze ter plaatse kan worden opgenomen door één van onze medewerkers. Indien de melding plaatsvindt na het verlaten van Apenheul, is Apenheul voor geen enkele schade aansprakelijk.

Activiteiten

 • Deelname aan activiteiten (bijvoorbeeld yoga) is geheel voor eigen risico van de gast van Apenheul.
 • Deelname aan een yogales en het deelnemen aan de houdingen is op eigen risico en toegankelijk vanaf 16 jaar.

Speeltoestellen

 • Alle speeltoestellen voldoen aan de wettelijke verplichte keuringen. Het gebruik van de speeltoestellen is geheel voor eigen risico van de gast van Apenheul.

Promotie of verkoop

 • Promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen in Apenheul is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de directie van Apenheul.

Toegang

 • Toegang tot Apenheul is alleen toegestaan met een geldig entreebewijs. Dit entreebewijs dient bij binnenkomst getoond te worden bij één van de medewerkers van Apenheul.
 • De directie behoudt zich het recht voor (een deel van) Apenheul te sluiten of een verdere toegang van bezoekers te beperken. Redenen zouden kunnen zijn: grote drukte of het ontstaan van een gevaarlijke situatie.
 • Seizoenkaarten blijven eigendom van Apenheul. Deze kunnen worden ingenomen als de bezitter zich niet gedraagt volgens het parkreglement of deze onjuist gebruikt (bijv. bij het gebruik van een andere naam).
 • De medewerkers van Apenheul zijn gerechtigd om personen die zich tegen deze parkregels verzetten of zich er niet aan houden uit het park te verwijderen, zonder dat degene die zijn verwijderd recht hebben op een schadevergoeding. Dit geldt ook bij fysiek of verbaal geweld tegen andere gasten of personeel en bij hinderlijk gedrag.