Home Nieuws Resultaten onderzoek naar biodiversiteit bekend

Inventarisatie door experts

Hoe groter de biodiversiteit, dus hoe meer verschillende soorten, hoe gezonder een leefgebied. Speciaal voor de BioBlitz kwamen experts op het gebied van onder andere zoogdieren, reptielen, amfibieën, insecten en vogels naar ons park om inventarisaties van deze diersoorten te maken rondom onze 100 meter lange insectenmuur.

De resultaten

Inmiddels zijn alle resultaten verwerkt:

  • In totaal zijn er 175 verschillende diersoorten gevonden.
  • Met 99% was het merendeel inheems. 1% was exoot.
  • 71% van de gevonden soorten komt ‘algemeen’ voor in Nederland en 28% van de gevonden soorten zijn ‘vrij algemeen’ in Nederland. 0,5% van de aangetroffen soorten is zeldzaam en 0,5% onbekend.

Er zijn onder andere diverse nachtvlindersoorten gevonden zoals de dennenspanner en het muntvlindertje, verschillende amfibieën zoals de alpenwatersalamander, de bruine kikker en de kleine watersalamander, insecten waaronder diverse bijensoorten, miljoenpoten, springstaarten en stofluizen. Ook troffen de experts spinachtigen en geleedpotigen aan, zoals het mosschorpioentje en hooiwagens. En natuurlijk vogelsoorten, onder meer de grauwe vliegenvanger en de tjiftjaf.

Deze inventarisatie laat zien welke soorten op moment van de telling aanwezig waren. Is een soort niet gezien, dan betekent dat niet dat ze niet voorkomen. Dit is onder ander afhankelijk van het seizoen, de weersomstandigheden, de locatie en de beschikbaarheid van experts.

BioBlitz in de toekomst

We willen de BioBlitz jaarlijks herhalen, zodat we de soorten meerdere jaren kunnen inventariseren. Ook hopen we het team van experts uit te breiden naar andere diersoorten. Met deze informatie kunnen we samen met experts kijken naar initiatieven om het leefgebied voor specifieke soorten te verbeteren en zo de biodiversiteit in ons park te verhogen.

We bedanken alle vrijwillige experts en stagiaire Esmee die aan dit onderzoek hebben bijgedragen!

Ook interessant