Wie staat voor natuurbehoud, moet natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Daarom beperken we de impact van onze bedrijfsactiviteiten op onze omgeving en de maatschappij. We gaan bijvoorbeeld bewust om met water en energie, en beperken de afvalstromen in het park. We stimuleren hergebruik van grondstoffen en het gebruik duurzame energie. Bovendien laten we onze gasten nadenken over duurzaam gedrag en hiernaar handelen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is echter nooit ‘af’. Nieuwe inzichten en het nadenken over duurzame verbeteringen, integreren we daarom steeds verder in onze bedrijfsprocessen, producten en diensten.

Stichting Apenheul geeft aandacht aan de effecten van de organisatie op de 3 P’s die bij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staan: Planet (planeet), Profit (resultaat) en People (mensen).

Wij voldoen dan ook aan de volgende afspraken:

  • We zijn actief lid van MVO Nederland en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis aan medewerkers.
  • We leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kennis over de natuur bij onze gasten (zowel van het apenpark als van onze duurzame congreslocatie De St@art).
  • We informeren onze gasten over de manier waarop wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • We zijn transparant over de kwaliteit van onze diensten richting onze bezoekers en relaties. Daarbij beperken we de negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid, zoveel mogelijk.
  • We zijn een betrokken partner voor de gemeente Apeldoorn en haar inwoners, met name onze directe buurtgenoten.
  • We faciliteren waar mogelijk de kennis en ontwikkeling van mensen, binnen én buiten de organisatie. We zijn een leermeesterbedrijf, bieden stages aan, maar faciliteren ook werk voor mensen met een beperking.
  • We bewaken de continuïteit van de onderneming, de werknemers én de dieren. Mocht de organisatie te maken krijgen met verlies van inkomsten, dan zorgen we voor goede voorzieningen.
  • We leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring of vrijwilligerswerk.
  • We werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van de organisatie.
  • We werken voortdurend aan het verbeteren van inkoopprocessen van goederen en diensten. We richten ons op goederen en diensten die duurzaam zijn en/of bij voorkeur voorzien zijn van een erkend milieu-, duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.