MVO verklaring

Wie staat voor natuurbehoud, moet natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Daarom beperken we de impact van onze bedrijfsactiviteiten op onze omgeving en de maatschappij. We gaan bijvoorbeeld bewust om met water en energie. We beperken de afvalstromen in het park. We stimuleren hergebruik van grondstoffen en het gebruik duurzame energie. Ook stimuleren we duurzaam gedrag bij al onze gasten. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen is nooit af. We blijven daarom nadenken over duurzame verbeteringen en integreren nieuwe inzichten steeds verder in onze bedrijfsprocessen, producten en diensten.

Apenheul geeft aandacht aan de effecten van de organisatie op de zogenaamde "3 P’s" die bij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staan: Planet (planeet), Profit (resultaat) en People (mensen).

Wij voldoen dan ook aan de volgende afspraken:

  • We zijn actief lid van MVO Nederland. We leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis aan medewerkers.
  • We leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kennis over de natuur bij al onze gasten. Dit zijn zowel de bezoekers van het dierenpark als onze zakelijke gasten van onze duurzame congreslocatie De St@art.
  • We informeren onze gasten over de manier waarop wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • We zijn transparant over de kwaliteit van onze diensten naar onze bezoekers en relaties. We beperken de negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid, zoveel mogelijk.
  • We zijn een betrokken partner voor de gemeente Apeldoorn en haar inwoners en dan met name voor onze directe buurtgenoten.
  • Waar mogelijk faciliteren we de kennis en ontwikkeling van mensen binnen én buiten Apenheul. We zijn een leermeesterbedrijf, bieden stages aan en faciliteren werk voor mensen met een beperking.
  • We bewaken de continuïteit van de onderneming, de werknemers én de dieren. Mocht de organisatie te maken krijgen met verlies van inkomsten, dan zorgen we voor goede voorzieningen.
  • We leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en vrijwilligerswerk.
  • We werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van de organisatie.
  • We werken voortdurend aan het verbeteren van inkoopprocessen van goederen en diensten. We richten ons op goederen en diensten die duurzaam zijn en/of bij voorkeur voorzien zijn van een erkend milieu-, duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.