Home Natuurbehoud Duurzaamheid Duurzaam inkoopbeleid

Met een duurzaam inkoopbeleid stimuleren we onszelf én de markt om innovatiegerichte en duurzame producten aan te bieden. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken. We onderzoeken de levenscyclus van een product (van groei tot teruggang) en overwegen Fair Trade-, bio-gecertificeerde- en/of streekproducten. Bij de keuzes bij de inkoop van producten houden we rekening met het effect op het milieu en mensen. We kijken naar elk product en elke dienst op zich. Daardoor is de keuze voor leveranciers en producten gebaseerd op wat het beste is voor de omgeving en het milieu.

Beleid

Als onderdeel van ons MVO-beleid (om van onze omgeving een gezonder en beter woon- en werkklimaat te maken) streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een milieukeurmerk óf die Fair Trade, recyclebaar, bio-gecertificeerd, energie-efficiënt of streekgebonden zijn. We proberen ons afval zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van composteerbare materialen en door afval te scheiden. Met onze grootste leveranciers tekenen we een duurzaamheidsverklaring waarin concrete afspraken staan over de ontwikkeling van een duurzamer beleid en een duurzame samenwerking. Ook geven we voorkeur aan leveranciers die een duurzaamheidsbeleid hebben en duurzame goederen leveren.

Doel

Het doel van ons duurzaam inkoopbeleid is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van duurzame producten en diensten stimuleren. Tegelijkertijd willen we het aanbod voor onze gasten verbeteren. Bij de inkoop van producten kijken we naar lange termijn besparingen in plaats van kostenbesparingen op de korte termijn. We erkennen dat afval gereduceerd kan worden door te kiezen voor herbruikbare producten en voor composteerbare en recyclebare materialen. Door het kopen van biologische producten dragen we bij aan een pesticiden-vrije wereld. Door de inkoop van streekproducten streven we naar het terugbrengen van de CO2 emissies die ontstaan door transport. Ter ondersteuning van dit initiatief vragen wij onze leveranciers ons te informeren wanneer er een alternatief product op de markt is dat bijvoorbeeld Fair Trade of eco-gecertificeerd is.

Richtlijnen

Verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid voor de implementatie van bovenstaande richtlijnen ligt bij het Management Team. Zo zorgen we ervoor voor dat iedereen die bij inkoop betrokken is (van onze Technische Dienst tot de afdeling Horeca) op de hoogte is van dit inkoopbeleid. De inkoopdoelstellingen worden tenminste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen geformuleerd.

Inkooprichtlijnen

 • We selecteren minder milieubelastende en sociaal verantwoorde F&B producten*.
 • We brengen het gebruik van milieubelastende bestanddelen terug door bijvoorbeeld te kiezen voor:
  • Milieuvriendelijke verf met een Europees Ecolabel, Milieukeur, NF environement of natuurverf
  • Schoonmaak- en vatwasmiddelen met een milieukeurmerk zoals EU Ecolabel of EcoCert
  • Brandblussers met het keurmerk Milieukeur
 • We beperken verpakkingsmateriaal en monoverpakkingen zoveel mogelijk.
 • We geven de voorkeur aan lokale leveranciers, leveranciers die duurzame goederen leveren of leveranciers waarmee een duurzaamheidsverklaring is ondertekend. Door het ondertekenen van de duurzaamheidsverklaring geeft de leverancier aan dat hij zich inzet voor verantwoord ondernemen en een duurzame samenwerking.
 • We informeren naar duurzame bouwmaterialen tijdens nieuwbouw, verbouw en/of renovatie.
 • We zorgen voor minder schadelijke productieprocessen door te kiezen voor minder milieubelastend papier met een milieukeurmerk zoals FSC.
 • We beperken restafval door afval te scheiden (papier, kartons, glas, KGA, cartridges en toners, en blik).
 • We passen energiebesparende maatregelen toe met de inkoop van energie-efficiënte verlichting, zoals LED, PL, TL en spaarlampen. Ook kopen we energie-efficiënte apparatuur in met een A-label.
 • We passen waterbesparende maatregelen toe.
 • Bij de aanschaf van nieuwe apparatuur geven we de voorkeur aan energiezuinige- en waterbesparende apparatuur.
 • We kopen groene stroom in, die wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen, zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en biovergisting. Ook kiezen we voor groen of vergroend gas.

* Met minder milieubelastende producten of sociaal verantwoorde producten verstaan wij producten met erkende certificeringen, zoals EKO, Europees biologisch keurmerk, Label rouge, Fair trade, Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance, MSC (Marine Stewardship Council), USDA Organic, Soil Association, Krav, Bio-garantielabel, Bio-Siegel, Demeter, Milieukeur, Europees Ecolabel, Biologique (AB). Hieronder vallen ook streekgebonden producten.