Home Natuurbehoud Duurzaamheid Duurzaam inkoopbeleid

Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de gehele productlevenscyclus van groei tot teruggang te onderzoeken en de mogelijkheid tot fair trade, bio-gecertificeerde en/of streekproducten te overwegen. Bij de keuzes betreffende de inkoop van producten houden we rekening met het effect op het milieu en op de mensheid. Hierbij kijken we naar elk product en dienst op zich, waardoor de keuze van de leveranciers en de producten gebaseerd is op wat het beste is voor de omgeving en het milieu.

Beleid

Als deel van ons MVO-beleid om onze omgeving een gezonder en beter woon- en werkklimaat te maken, streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een milieukeurmerk of die fair-trade, recyclebaar, bio-gecertificeerd, energie-efficiënt of streekgebonden zijn. We trachten ons afval zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van composteerbare materialen en het scheiden van meerdere afvalfracties. Met onze grootste leveranciers zullen we een duurzaamheidsverklaring ondertekenen waarin we concrete afspraken maken betreffende de ontwikkeling van een duurzamer beleid en een duurzame samenwerking. Ook geven we voorkeur aan leveranciers die een duurzaamheidbeleid hebben en duurzame goederen leveren.

Doel

Het doel is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van duurzame producten en diensten stimuleren, terwijl we tegelijk het aanbod voor onze gasten willen verbeteren. Bij de inkoop van producten wordt naar lange termijn besparingen gekeken in tegenstelling tot kostenbesparingen op korte termijn. We erkennen dat afval gereduceerd kan worden door het gebruikmaken van herbruikbare producten en van composteerbare en recyclebare materialen. Door het kopen van biologische producten dragen we bij aan het creëren van een pesticidenvrije wereld, en door de inkoop van streekproducten streven we naar het terugbrengen van de CO2 emissies die ontstaan door transport. Ter ondersteuning van dit initiatief zullen wij, als integraal onderdeel van het inkoopproces, vragen de leveranciers aan te geven wanneer er een alternatief product op de markt is dat fair-trade of eco-gecertificeerd is.

Richtlijnen

Verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid voor de implementatie van bovenstaande richtlijnen ligt bij het Management Team. Dit draagt er zorg voor dat iedereen die bij inkoop betrokken is (bv Technische Dienst, horecamanager, vormgever) op de hoogte is van dit inkoopbeleid.

De inkoopdoelstellingen worden tenminste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen zullen worden geformuleerd.

Inkooprichtlijnen

 • Selecteren van minder milieubelastende en sociaal verantwoorde F&B producten*.
 • Terugbrengen van het gebruik van milieubelastende bestanddelen. Dit wordt gedaan door het gebruikmaken van:
  • Milieuvriendelijke verven met Europees Ecolabel, Milieukeur, NF environnement of natuurverven
  • Schoonmaak- en vatwasmiddelen met een milieukeurmerk (EU Ecolabel, EcoCert)
  • Brandblussers met het keurmerk Milieukeur.
 • Beperken van verpakkingsmateriaal d.m.v. minimaliseren van monoverpakkingen waar mogelijk.
 • Voorkeur geven aan lokale leveranciers, leveranciers die duurzame goederen leveren of leveranciers met wie een duurzaamheidsverklaring is ondertekend. Door het ondertekenen van de duurzaamheidsverklaring geeft de leverancier aan dat hij zich inzet voor verantwoord ondernemen en een duurzame samenwerking.
 • Informeren naar duurzame bouwmaterialen tijdens nieuwbouw, verbouw en/of renovatie.
 • Zorgen voor minder schadelijke productieprocessen door de inkoop van minder milieubelastend papier met een milieukeurmerk zoals FSC.
 • Beperken van restafval door het scheiden van afvalfracties (papier, kartons, glas, KGA, cartridges en toners, en blik).
 • Energiebesparende maatregelen toepassen door energie-efficiënte verlichting in te kopen, zoals LED, PL, TL en spaarlampen (in tegenstelling tot halogeen en gloeilampen). Tevens wordt energie-efficiënte apparatuur ingekocht met een A-label.
 • Waterbesparende maatregelen toepassen.
 • Bij aanschaf van nieuw apparatuur wordt voorkeur geven aan energiezuinige en waterbesparende apparatuur.
 • Het inkopen van groene stroom dat wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen, zoals windenergie, zonneenergie, waterkracht en biovergisting en het inkopen van groen of vergroend gas.

* Onder minder milieubelastende producten of sociaal verantwoorde producten worden producten verstaan met erkende certificeringen, zoals EKO, Europees biologisch keurmerk, Label rouge, Fair trade, Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance, MSC (Marine Stewardship Council), USDA Organic, Soil Association, Krav, Bio-garantielabel, Bio-Siegel, Demeter, Milieukeur, Europees Ecolabel, Biologique (AB). Tevens vallen hieronder ook streekgebonden producten.