Zo ‘aaps’ mogelijk

Laten we met het goede nieuws beginnen: het gaat heel goed met Arovy. Ze eet en drinkt inmiddels helemaal zelfstandig. Maar er waren ook uitdagingen. Dierverzorger Jacqueline vertelt: “We moesten Arovy de fles geven en er tegelijkertijd voor zorgen dat ze zo normaal mogelijk opgroeide, als een echte blauwoogmaki. Dat is belangrijk met het oog op haar toekomst, als ze geïntroduceerd wordt met een jong mannetje. We wilden dat Arovy zo snel mogelijk in contact kwam met andere blauwoogmaki ’s. Alleen zo kon ze leren wat typisch blauwoogmaki-gedrag is en een positieve band met haar soortgenootjes opbouwen.”

Speciale aanpak

De dierverzorgers zijn daar zo snel mogelijk mee begonnen. Jacqueline: “Arovy lag in het begin in een couveuse. Die hebben we in het verblijf van haar ouders New Hope en Rano geplaatst. Zo konden ze elkaar in elk geval zien. Verder lag er een knuffel in Arovy’s verblijf. Die legden we soms bij haar ouders neer. Zo leerden ze elkaars geur kennen.” Later maakte de couveuse plaats voor een apart verblijf in dat van New Hope en Rano. Het doel was natuurlijk dat Arovy en haar ouders samen in één verblijf konden leven, maar helaas is dat niet gelukt.

Vertrouwen

Jacqueline: “New Hope en Rano vonden het lastig om met Arovy om te gaan. Dat klinkt misschien raar, maar de band tussen ouder en kind wordt versterkt als de moeder haar kind zelf voedt. En dat was bij Arovy natuurlijk niet het geval.” 

De dierverzorgers hadden niet het vertrouwen dat Arovy en haar ouders zonder toezicht in één ruimte konden leven. “We hebben toen geprobeerd om Arovy te introduceren bij de twee andere blauwoogmaki’s in Apenheul, Dolf en Toulouse. Maar ook bij hen durfden we er niet op te vertrouwen dat alles goed zou gaan zonder onze aanwezigheid.”

Best mogelijke situatie

De dierverzorgers hebben nu gekozen voor een situatie waarbij de blauwoogmaki’s in twee losse verblijven leven, maar waarbij ze elkaar altijd kunnen zien en ruiken. “Tussen de verblijven zit alleen een klein schuifje”, vertelt Jacqueline. Inmiddels is Arovy een echte halfaap geworden. “Ze eet, drinkt, speelt en slaapt zoals blauwoogmaki’s dat horen te doen. We zijn er heel trots op dat ze het zo goed doet. Dit is voor nu de best mogelijke situatie.” 

Te zien voor bezoekers

Bezoekers kunnen Arovy af en toe zien in het verblijf van de blauwoogmaki’s. Ze zit hier vooral in de middagen. In vergelijking met andere dieren is Arovy erg ontvankelijk voor de aandacht van bezoekers. Jacqueline: “Een belangrijk onderdeel van Arovy’s opvoeding is dat we ervoor zorgen dat ze niet teveel menselijk contact zoekt. We vragen bezoekers hier rekening mee te houden en enige afstand te bewaren.” Voorlopig blijft Arovy nog in Apenheul. Jacqueline: “Zo kan ze de paartijd van de andere blauwoogmaki’s meemaken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze in contact wordt gebracht met een jong mannetje. We hopen natuurlijk dat ze daar ooit kinderen mee krijgt!”