Kleinigheidjes

In Apenheul krijgen we iedere week bezoek van onze vaste dierenarts Jeanette van der Wal. Zij komt in actie als een dier behandeld moet worden bij ziekte. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen om kleinigheidjes, zoals een verkoudheid of een wondje. De apen knappen dan met een beetje rust en lichte medicatie snel weer op. Bovendien houden de dierverzorgers de dieren die zich niet lekker voelen altijd extra goed in de gaten.

Expertise van mensen-arts

Onderzoek door een arts betekent voor apen altijd stress. Dit doen we dus alleen als het echt noodzakelijk is. Omdat het lichaam van apen veel op dat van mensen lijkt, schakelen we soms de expertise in van een mensenarts.

In de geschiedenis van Apenheul zijn er een paar bijzondere patiënten geweest. Zo was leeuwenstaartmakaak Billy door zijn diabetes blind geworden. Dankzij een nieuwe lens die geplaatst werd door een oogarts, kan Billy nu weer zien!

Zware bevalling

Een andere opmerkelijke “patiënt” is gorilla Mandji. Zij is begin jaren ’80 in het toenmalige Lukasziekenhuis in Apeldoorn bevallen van haar eerste kind. De bevalling wilde niet vlotten, waarop ze naar dit ‘mensenziekenhuis’ is gebracht en een gynaecoloog haar bevalling op gang heeft geholpen. Uiteindelijk werd Mandji’s gezonde zoon Lukas geboren, die naar het ziekenhuis werd vernoemd. Mandji voedde hem voorbeeldig op; hij is nu zelfs de trotse leider van de gorillagroep in de dierentuin van Tel Aviv!