Home Natuurbehoud ANF-projecten Talapoins Kameroen

Het probleem

Talapoins leven in Kameroen. Hier worden ze bedreigd door habitatverlies, stroperij en de illegale handel.

Het project

Wij zetten ons in voor de bescherming van deze kleine apensoort in het wild. In samenwerking met Ape Action Africa vangen we geredde talapoins op en verzorgen ze tot ze weer teruggeplaatst kunnen worden in hun natuurlijke leefomgeving. We werken ook nauw samen met scholen en gemeenschappen om bewustzijn te vergroten over de kwetsbaarheid van deze apen.

Ons ultieme doel is het opleiden van jonge natuurbeschermers om illegale jachtpraktijken tegen te gaan, waardoor we bijdragen aan het behoud van deze bijzondere soort en een blijvende impact creëren op lokale gemeenschappen.

Ook interessant