Home Natuurbehoud ANF-projecten Slingerapen-project Peru

Doel

In Peru beschermen we slingerapen via de organisatie Gaia-liNk. Het doel van het project is het behoud van de geherintroduceerde populatie zwartgezichtslingerapen (Ateles chamek) in het Tambopata National Reserve in Madre de Dios. Deze soort slingerapen valt in de categorie ‘Bedreigd’ volgende de IUCN Red List. Om de slingerapen, het Amazonewoud, en eeuwenoude bomen in het gebied te beschermen, doet Gaia-liNk er alles aan illegale activiteiten in het gebied tegen te gaan.

Het project

Dankzij onze steun maken en onderhouden ze goede markeringen en informatieborden in het gebied. Ook voeren ze patrouilles uit. Verder hebben ze voor hun monitoringprogramma camera’s geïnstalleerd. Daarnaast geven ze trainingen aan lokale studenten, die vervolgens onderzoek doen. De ervaringen die de studenten hier opdoen, geeft ze in de toekomst een grotere kans een baan te vinden in natuurbescherming. Ook kan de organisatie komend jaar wat apparatuur aanschaffen, zoals een laptop voor gegevensopslag en analyses van studenten. En met onze steun zullen ze basislaboratoriummaterialen kopen, zodat ze trainingen kunnen geven, onder andere in herkennen van parasieten van de apen.

Resultaten

Goed nieuws! Sinds 2017 zijn er geen meldingen meer geweest van selectieve houtkap in het gebied. Echter vinden jacht en illegale mijnbouw nog steeds plaats en zij vormen een groot gevaar voor de natuur. Onze steun aan de slingerapen blijft dus hard nodig.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:
Stichting Apenheul Natuurbehoudfonds
E-mail: info@apenheul.nl
Tel.: 055-357 57 00 (algemeen nummer; je wordt doorverbonden)