Home Apen-ABC Colombiaanse slingeraap

Uiterlijk

Colombiaanse slingerapen hebben een zwarte vacht. Hun gezicht is vleeskleuring, met witte haren op hun kin. De mannetjes zijn iets groter dan de vrouwtjes. Slingerapen hebben een dun lichaam, met lange, slanke armen en benen. Die komen goed van pas bij het klimmen, klauteren en natuurlijk slingeren. Hetzelfde geldt voor hun grijpstaart. Dit is eigenlijk een soort vijfde hand, waaraan ze zich vasthouden en waarmee ze dingen kunnen vastpakken. Het puntje van hun staart is niet behaard. Dat zorgt voor extra grip. Slingerapen kunnen zelfs met hun hele lichaamsgewicht aan hun staart hangen! Opvallend bij de vrouwen is het roze ‘aanhangsel’ op hun achterwerk: dit is hun clitoris. De mannetjes hebben een geurklier op de borst, waarmee ze geuren afgeven.

Leefgebied

Colombiaanse slingerapen leven in het wild in het tropisch regenwoud van West-Colombia en Oost-Panama (Zuid-Amerika). Ze leven in de bovenste lagen van de bomen en komen zelden op de grond.

Leefwijze

Slingerapen leven in los-vaste sociale groepen (fission-fusion). Deze groepen bestaan uit zo’n 3 tot 35 dieren en wisselen steeds van samenstelling. Meestal zijn de vrouwen de baas in een groep. Zowel de vrouwtjes als de mannetjes kennen onderling een rangorde. Elke aap kent dus zijn of haar plek in de groep. De mannetjes hebben de belangrijke taak om het territorium te bewaken.

Gedrag

Slingerapen omhelzen en knuffelen elkaar veel. Dit doen ze bijna drie keer zoveel als dat ze elkaar vlooien! Ze begroeten elkaar bijvoorbeeld met een omhelzing als ze weer bij elkaar komen nadat een grote groep zich heeft opgesplitst in kleine groepjes om op zoek te gaan naar eten. Overdag zijn ze druk met die zoektocht naar voedsel (wat ook wel foerageren wordt genoemd). Er is altijd één vrouwtje die zo'n tocht coördineert. Slingerapen hebben een goed geheugen en kunnen de routes die ze door de bomen maken heel goed onthouden. Wel zo handig om te weten waar je je eten kan vinden! Verder communiceren slingerapen met allerlei geluiden met elkaar.

Voortplanting

De meeste slingerapen worden in het wild geboren tijdens het (korte) regenseizoen. De pasgeboren jongen hebben een rood, verfrommeld gezichtje en een kaal lijfje. Na 3 maanden is daar niets meer van over: dan is het helemaal zwart behaard. De moeder draagt haar kind ongeveer 4 maanden mee op haar buik. Later verhuist het naar haar rug. Mannen blijven over het algemeen in de groep waar ze zijn geboren. De vrouwen verlaten deze groep als zij geslachtsrijp zijn. Ze zijn dan ongeveer 5 à 6 jaar oud.

Situatie in het wild

De meeste slingerapen in Zuid-Amerika worden bedreigd. De bossen waar ze leven verdwijnen door houtkap. Ook wordt er op slingerapen gejaagd voor hun vlees of voor het verhandelen van slingerapen als huisdier.

In Apenheul

De slingerapen waren één van de eerste apensoorten die bezoekers in Apenheul konden bewonderen na de oprichting in 1971. Eén van deze slingerapen woont hier nog steeds: slingeraap Pepi. In 2018 vierden we haar 50ste verjaardag. Van alle apen in Apenheul woont zij hier het langst én is ze de oudste. Deze dame is met recht een bijzondere inwoonster.

Fokprogramma

Apenheul is onderdeel van een fokprogramma voor slingerapen. Door samen te werken met andere internationale dierentuinen, zorgen we ervoor dat deze soort in dierentuinen blijft bestaan.

Leuke weetjes

  • Slingerapen eten veel vruchten. De zaden poepen ze uit. Daaruit groeien weer nieuwe planten en vruchten. Zo zorgen ze eigenlijk voor hun eigen voedsel!
  • Er zijn veel verschillende soorten slingerapen. Al hangend in de bomen zien ze er een beetje uit als een spin in het web. Vandaar dat ze in het Engels ook wel ‘Spider Monkey’ worden genoemd.