Home Apen-ABC Colombiaanse slingeraap

Uiterlijk

Colombiaanse slingerapen hebben een zwarte vacht. Hun gezicht is vleeskleuring en er zitten witte haren op hun kin. De mannetjes zijn iets groter dan de vrouwtjes. Ze hebben een dun lichaam, met lange en slanke armen en benen. De mannetjes hebben een geurklier op de borst, waarmee ze geuren afgeven. Slingerapen hebben een grijpstaart. Dit is eigenlijk een soort vijfde hand, waaraan ze zich vasthouden en dingen mee vast kunnen grijpen. Ze kunnen er zelfs met hun hele lichaamsgewicht aan hangen. Opvallend bij de slingerapen vrouwen is het roze ‘aanhangsel’  aan hun achterwerk. Dit is hun clitoris.

Leefgebied

Colombiaanse slingerapen leven in het tropisch regenwoud van West-Colombia en Oost-Panama (Zuid-Amerika). Ze leven in de bovenste lagen van de bomen en komen zelden op de grond.

Leefwijze

Slingerapen leven in los-vaste sociale groepen (fission-fusion). De groepen wisselen steeds van samenstelling en bestaan uit zo’n 3-35 dieren. Meestal zijn de vrouwen er de baas. Zowel de vrouwtjes als de mannetjes kennen onderling een rangorde. De mannetjes bewaken het territorium.

Gedrag

Slingerapen omhelzen en knuffelen elkaar veel. Dit doen ze bijna drie keer zoveel als dat ze elkaar vlooien! Ze begroeten elkaar met een omhelzing. Dit doen ze elke keer als een grote groep zich in kleine groepjes heeft gesplitst om op zoek te gaan naar voedsel. Er is altijd één vrouwtje die deze tocht coördineert. Slingerapen hebben een goed geheugen en kunnen de routes die ze door de bomen maken dus uitstekend onthouden. Handig om te weten waar je eten kan vinden. Verder communiceren slingerapen met allerlei geluiden met elkaar.

Voortplanting

De meeste slingerapen worden in het wild geboren tijdens het (korte) regenseizoen. jong. De pasgeboren jongen hebben een rood verfrommeld gezichtje en een vrij kaal lijfje. Na 3 maanden is dat helemaal zwart behaard. De moeder draagt haar kind ongeveer 4 maanden mee op haar buik. Later verhuist het naar haar rug. Mannen blijven over het algemeen in hun geboortegroep. De vrouwen verlaten deze wanneer zij geslachtsrijp zijn (als ze ongeveer 5 tot 6 jaar oud zijn).

Situatie in het wild

De meeste slingerapen in Zuid-Amerika worden bedreigd. De bossen waar ze leven verdwijnen door houtkap en ook wordt er op slingerapen gejaagd voor hun vlees of voor de handel als huisdier.

In Apenheul

In 2018 vierden we de 50ste verjaardag van slingeraap Pepi. Van alle apen in Apenheul woont zij het langst in Apenheul! Met recht een bijzondere inwoonster dus.

Fokprogramma

Apenheul is onderdeel van een fokprogramma voor slingerapen. Door samen te werken met andere internationale dierentuinen, zorgen we ervoor dat deze soort in dierentuinen blijft bestaan.

Leuke weetjes

  • Slingerapen eten veel vruchten. De zaden poepen ze uit en daaruit groeien weer nieuwe planten en vruchten. Zo zorgen ze eigenlijk voor hun eigen voedsel!
  • Er zijn veel verschillende soorten slingerapen. Al hangend in de bomen zien ze er een beetje uit als een spin in het web. Vandaar dat ze in het Engels ook wel ‘Spider Monkey’ worden genoemd.