Home Apen-ABC Talapoin (Noordelijke)

Uiterlijk

Talapoins zijn met een gewicht van 1-1,5 kg de kleinste echte apen in Afrika. Daarnaast hebben ze in verhouding ook nog een behoorlijk groot hoofd, waardoor ze er uitzien als jonge dieren. De vacht is een mix van gelig, grijs en olijfgroen met een witte buik. Verder hebben ze een gele baard en een klein, grijs neusje.

Leefgebied 

De Noordelijke talapoin leeft in het wild in Gabon, Kameroen, noordwest-Angola en een klein deel van de Republiek Congo. Ze gaan nooit verder dan enkele honderden meters van de rivier en/ of meren. Hier leven ze in de laaglandbossen, moerassen en mangrovebossen.  

Leefwijze

In het wild leven talapoins in grote groepen van 60 tot soms wel meer dan 100 dieren. In zo’n groep leven meerdere volwassen mannen en vaak dubbel zoveel volwassen vrouwen met hun nageslacht. Binnen de groep zijn er een aantal dominante mannen die overdag bepalen waar ze heen gaan en ’s avonds als een soort wachter fungeren. Ze slapen vaak in de buurt van water, soms zelfs op takken die over het water hangen zodat ze bij gevaar via het water kunnen ontsnappen. Vrouwtjes met jongen slapen vaak bij elkaar in het midden van de groep.

Gedrag

Talapoins zijn overdag actief en erg energiek. Met name de jonge dieren spelen en veel en de volwassen mannen laten zich soms ook verleiden tot een stoeipartij. Overdag wordt er druk gezocht naar eten, met name vruchten, zaden en insecten staan op het menu. Dit doen ze vaak in de ochtend en het eind van de middag, waarbij ze kleinere groepjes van hetzelfde geslacht vormen. Net als bij vrijwel alle primaten, is communicatie erg belangrijk en complex. Vlooien hoort er uiteraard ook bij, zowel om elkaars vacht schoon te houden van parasieten, maar ook om de onderlinge relaties te onderhouden. 

Voortplanting

Geboortes bij Noordelijke talapoins zijn seizoensgebonden en vinden plaats in het korte, droge seizoen (november - april). Na een draagtijd van ca. 5,5 maand wordt er één jong geboren en voor de meeste vrouwtjes geldt dat ze ieder jaar een jong krijgen. Op een leeftijd van 3-4 jaar zijn de vrouwtjes geslachtrijp en de genitale zwelling is hiervan een duidelijk signaal voor de mannen.

Situatie in het wild

Noordelijke talapoins hebben de status van bijna bedreigd. Ondanks dat deze soort een grote verscheidenheid aan habitatverandering tolereert, is hun aantal toch aan het dalen.   Dit komt omdat er steeds meer op kleine zoogdiersoorten, en dus ook talapoins, gejaagd wordt door mensen. Dit komt doordat de populatiegrootte van grote diersoorten waar de mens voorheen op jaagde, af is genomen. Een andere bedreiging voor de Noordelijke talapoin is het verdwijnen van hun verspreidingsgebied. In dichtbevolkte gebieden wordt hun habitat gekapt om plaats te maken voor landbouw.

In Apenheul

De Noordelijke talapoins zijn in het nieuwe gebied van Apenheul te vinden! Zij delen hun verblijf met de West-Afrikaanse franjeapen en de Afrikaanse sporenschildpadden.

Populatiemanagementprogramma 

Apenheul is onderdeel van het Europese populatie managementprogramma (EEP) voor Noordelijke talapoins. Door samen te werken met andere internationale dierentuinen houden we een genetisch gezonde en demografisch stabiele populatie van deze soort in dierentuinen in stand die als reservepopulatie dient.

Leuke weetjes

  • Talapoins zijn uitstekende zwemmers! Als ze een bijennest plunderen dat boven het water hangt, dan springen de apen het water in om geen bijensteken op te lopen.
  • Talapoins zijn de kleinste apen van de oude wereld. De mannetjes wegen circa 1,4 kg en de vrouwtjes 1,1 kg.
  • Talapoins worden ook wel ‘de doodshoofdapen van Afrika’ genoemd. Dit komt omdat ze ongeveer net zo groot zijn en een vergelijkbare groepsstructuur hebben.