Home Apen-ABC L'Hoest meerkat

Uiterlijk

L‘Hoest meerkatten zijn een spectaculaire verschijning. Ze hebben een zwarte vacht en over hun rug loopt een rood, zadelvormig patroon met daarom heen een grijze strook. Het gezicht is donker, omgeven door witte wangen en keel. Je herkent deze meerkatten ook aan hun lange, witte staart die eindigt met een zwart gedeelte. De mannen en vrouwen lijken erg op elkaar, maar er is een opvallend verschil: de mannen hebben felgekleurde blauwe testikels. Hoe feller de kleur, hoe dominanter de man is. Daarnaast zijn de vrouwen kleiner dan de mannen.

Leefgebied

L’Hoest meerkatten leven in Afrika. Daar komen ze voor in de Democratische Republiek Congo, Rwanda, Burundi en Uganda. Het zijn echte ‘bosapen’ die veel tijd op de grond doorbrengen. Je vindt de l’Hoest meerkatten dan ook in allerlei soorten bossen. Van tropische laaglandbossen tot semi-bergwouden en in de buurt van water. Omdat ze zelfs op 2900 meter hoogte zijn waargenomen, worden ze soms ook wel ‘berg meerkatten’ genoemd.

Leefwijze

L’Hoest meerkatten leven in groepen. In een groep leven zo’n tien tot zeventien vrouwen met hun jongjongen en één man. De overige mannen leven in mannengroepen. Omdat er maar één man met de vrouwen mag paren, is er veel concurrentie tussen de mannen. De ‘gelukkige;  man is constant bezig om zijn positie in de groep te verdedigen tegen andere mannen en daarom zit hij vaak niet langer dan 1-2 jaar in die positie. L’Hoest meerkatten zijn vooral overdag actief. Meestal zijn ze op de grond te vinden, terwijl ze druk op zoek zijn naar voedsel. Ze slapen op een bijzondere manier: niet liggend, maar zittend terwijl ze zich aan elkaar of aan een tak vasthouden.

Voortplanting

L’Hoest meerkatten worden meestal geboren tussen april en november. De bevallingen vinden vaak ‘s nachts plaats. De baby’s worden geboren met een roestbruin gekleurde vacht. Later kleurt de vacht zwart. De kleintjes krijgen heel veel aandacht van de andere vrouwtjes in de groep. Iedereen wil zo’n mini-meerkat wel even bij zich houden! De eerste twee jaar is het jong afhankelijk van de moeder. Daarna kan er een volgend kleintje worden geboren. Als de zonen geslachtsrijp zijn, verlaten ze de groep. De dochters blijven in de groep waar ze geboren zijn.

Situatie in het wild

L’Hoest meerkatten hebben een kwetsbare positie in het wild. Ze worden bedreigd doordat hun leefgebied moet plaatsmaken voor landbouwgebied. Ook jagen de mensen op deze apen voor hun vlees. Gelukkig worden de l’Hoest meerkatten in sommige nationale parken in Afrika beschermd.

In Apenheul

De l’Hoest meerkatten leven in Apenheul samen met de gorilla’s op het eiland. En die twee soorten kunnen prima met elkaar overweg! Vooral de jonge gorilla’s vinden het leuk om met de meerkatten te spelen.

Fokprogramma 

Apenheul is onderdeel van het Europese fokprogramma (EEP) voor l’Hoest meerkatten. Door samen te werken met andere internationale dierentuinen, houden we een genetisch gezonde en demografisch stabiele populatie van deze soort in dierentuinen in stand die als reservepopulatie dient.

Leuke weetjes

  • L’Hoest meerkatten kennen vijf verschillende alarmroepen. Die laten ze horen als er gevaarlijke situaties ontstaan. Ze hebben verschillende geluiden voor verschillende soorten gevaar.
  • Er bestaan zo’n 25 verschillende soorten meerkatten. Elke soort heeft weer een andere vacht. Dat zie je vooral in het gezicht van de meerkatten.