Home Apen-ABC Hanuman langoer

Uiterlijk

Hanuman langoeren herken je direct aan hun pikzwarte gezicht. Ook hun handen en voeten zijn zwart. Dit valt extra goed op, omdat de vacht van Hanuman langoeren verder vooral licht tot zilvergrijs is. De mannen zijn groter dan de vrouwen. Verder hebben ze een opvallend lange staart. Hanuman langoeren zijn vrij grote apen. In Apenheul zijn het de grootste apen die los tussen de bezoekers lopen.

Leefgebied

Hanuman langoeren leven  in Oost-India en het westen van Bangladesh. Daar wonen ze in veel verschillende typen bossen. Ze voelen zich ook thuis in de bergen, semi-woestijngebieden en droge graslanden. Bovendien zijn ze niet echt bang voor mensen en kom je zelfs tegen in dorpen en steden. 

Leefwijze

Ze leven in groepen waarvan de samenstelling kan variëren. Het meest gangbaar is de haremstructuur één volwassen man, samen met enkele volwassen vrouwen en hun jongen. In het wild komen ook groepen voor met meerdere volwassen mannen in één groep of groepen met alleen mannen (bachelor groepen). Een groep in het wild bestaat meestal uit dertig tot tachtig dieren. Zowel bij de mannen als de vrouwen is er een strikte rangorde. De jonge, seksueel volwassen vrouwen staan het hoogst in rang. Worden ze ouder, dan dalen ze in rang. Mannetjes zijn meestal maar zo’n drie à vier jaar haremleider. Daarna worden ze verstoten, vaak door een bachelor groep mannen, die vervolgens onderling uitmaken wie hem opvolgt.

Gedrag

Hanuman langoeren communiceren op verschillende manieren met elkaar, waaronder met geluiden, gezichts- en lichaamsuitdrukkingen en geur. Vlooien wordt ook veel gedaan, maar meer door vrouwen dan door mannen. Vlooien heeft een dubbele functie, enerzijds wordt ingezet om de vacht van elkaar schoon te houden (geen vlooien!), daarnaast heeft het ook een sociale functie waarbij onderlinge relaties worden aangegaan en onderhouden.  

Voortplanting

Over het algemeen vinden geboortes het hele jaar door plaats. Alleen in gebieden waarbij de voedselbeschikbaarheid varieert, bijvoorbeeld in de bossen, is er een geboorteseizoen. De meeste vrouwtjes krijgen hun eerste jong als ze ongeveer vier jaar zijn. Mannetjes zijn pas écht volwassen als ze ongeveer zes of zeven jaar zijn.

Na een draagtijd van zo’n 200 dagen wordt meestal één jong geboren. Heel soms komen tweelingen voor. Eén of twee jaar later krijgen de vrouwtjes vaak hun volgende jong. De kleintjes worden geboren met een licht gezicht en een bruine vacht. Na ongeveer vijf maanden verkleurt hun gezicht steeds meer naar zwart en als ze ongeveer één jaar oud zijn, hebben de kleintjes dezelfde kleur als de volwassen dieren. De moeder, maar ook de andere vrouwen uit de groep, zorgen voor de jongen. De mannen verlaten hun geboortegroep al voordat ze volwassen zijn. Ze sluiten zich dan aan bij een mannengroep of leven een tijdje alleen. Vrouwen blijven in hun geboortegroep.

Situatie in het wild

Hanuman langoeren zijn niet bedreigd. Dit komt omdat ze een groot verspreidingsgebied hebben, zich goed aan kunnen passen en in veel verschillende gebieden kunnen overleven. In India zijn de Hanuman langoeren officieel beschermd. Mensen mogen dus niet op ze jagen. Maar zoals ook bij alle andere apen en halfapen, is het verlies van leefgebied één van de grootste bedreigingen.

In Apenheul

De Hanuman langoeren zijn de grootste loslopende apen van Apenheul. Qua grootte zijn ze vergelijkbaar met een middelgrote hond. In Apenheul vind je de Hanuman langoeren het einde van de looproute in Apenheul.

Fokprogramma 

Apenheul is onderdeel van het Europese fokprogramma (EEP) voor Hanuman langoeren. Door samen te werken met andere internationale dierentuinen, houden we een genetisch gezonde en demografisch stabiele populatie van deze soort in dierentuinen in stand die als reservepopulatie dient.

Leuke weetjes

  • Hanuman langoeren kunnen enorme sprongen van soms wel 10 meter maken.
  • Hanuman langoeren zijn echte bladeters. Hierdoor zijn er extra veel gassen in hun darmen. Je ruikt dan ook regelmatig een scheetje als je door hun verblijf loopt.
  • Hanuman langoeren danken hun naam aan de Hindoegoed Hanuman. Het verhaal gaat dat hij zijn vrouw tijdens een brand probeerde te redden en daarbij zijn handen, gezicht en voeten zwart verbrandde; de lichaamsdelen van de Hanuman langoeren die ook zwart zijn.