Home Apen-ABC Hanuman langoer

Uiterlijk

Hanuman langoeren herken je aan hun lichtgrijze vacht en aan hun pikzwarte gezicht, handen en voeten. Verder hebben ze een opvallend lange staart, die nog langer is dan hun hele lichaamslengte. Hanuman langoeren zijn vrij grote apen. Je kan ze qua grootte vergelijken met een middelgrote hond. De mannen zijn zelfs nog iets groter dan de vrouwen. In Apenheul zijn het de grootste apen die los tussen de bezoekers lopen.

Leefgebied

Hanuman langoeren leven in het wild vooral in India. Daar wonen ze in veel verschillende bossen. Ze voelen zich ook thuis in de bergen, semi-woestijngebieden en droge graslanden. Bovendien zijn ze niet echt bang voor mensen. Je kan ze in het wild dus zelfs in dorpen en steden tegenkomen! 

Leefwijze

Hanuman langoeren leven in verschillende soorten groepen. In Apenheul leven ze in een harem: één volwassen man, samen met volwassen vrouwen en hun kinderen. Maar ook meerdere volwassen mannen in één groep of groepen met alleen mannen komen voor. Een groep in het wild bestaat meestal uit 30 tot 80 dieren. Zowel bij de mannen als de vrouwen is er een strikte rangorde. De jonge, seksueel volwassen vrouwen staan het hoogst in rang. Worden ze ouder, dan zakt hun positie. Mannetjes zijn meestal zo’n 3 à 4 jaar de baas. De mannen bepalen onderling wie hem opvolgt.

Gedrag

Hanuman langoeren communiceren met geluiden met elkaar. Ook gebruiken ze gezichtsuitdrukkingen om elkaar dingen duidelijk te maken.

Voortplanting

De vrouwen paren het hele jaar door met de mannen, zelfs als ze zwanger zijn. De meeste vrouwtjes krijgen hun eerste kind als ze ongeveer 3,5 tot 4 jaar zijn. Mannetjes zijn pas écht volwassen als ze ongeveer 6 of 7 jaar zijn. Na een draagtijd van zo’n 200 dagen wordt er meestal één jong geboren. Heel soms komen tweeling voor. Na één of twee jaar later krijgen de vrouwtjes vaak hun volgende kind. De kleintjes worden geboren met een licht gezicht en een bruine vacht. Na ongeveer drie maanden verkleurt hun gezicht steeds meer naar zwart. Als ze één jaar oud zijn, hebben de kleintjes dezelfde kleur als de volwassen dieren. De moeder, maar ook de andere vrouwen uit de groep, zorgen voor de kinderen. De jonge mannen verlaten hun geboortegroep al voordat ze volwassen zijn. Ze sluiten zich dan aan bij een andere mannengroep of leven een tijdje alleen. Vrouwen blijven altijd in hun geboortegroep.

Situatie in het wild

Hanuman langoeren zijn niet bedreigd. Dit komt omdat ze een groot verspreidingsgebied hebben en in veel verschillende gebieden kunnen overleven. In India zijn de Hanuman langoeren officieel beschermd. Mensen mogen dus niet op ze jagen. Maar zoals ook bij alle andere apen en halfapen, is het verlies van leefgebied één van de grootste bedreigingen.

In Apenheul

De Hanuman langoeren zijn de grootste loslopende apen van Apenheul. Je vindt ze aan het einde van de looproute in Apenheul, in een soort volière.

Fokprogramma

Apenheul is onderdeel van een fokprogramma voor Hanuman langoeren. Door samen te werken met andere internationale dierentuinen, houden we deze apensoort in dierentuinen in stand.

Leuke weetjes

  • ‘Langoer’ betekent in het Hindi (een Indiase taal) ‘lange staart’.
  • Hanuman langoeren zijn echte bladeters. Hierdoor zijn er extra veel gassen in hun darmen. Kijk dus niet gek op als je een scheetje ruikt als je door hun verblijf loopt! 
  • Hanuman langoeren danken hun naam aan de Hindoegoed Hanuman. Het verhaal gaat dat hij zijn vrouw tijdens een brand probeerde te redden en daarbij zijn handen, gezicht en voeten zwart verbrandde; de lichaamsdelen van de Hanuman langoeren die ook zwart zijn.