Home Apen-ABC Grijspootdoeroecoeli

Uiterlijk

Grijspootdoeroecoeli’s zijn nachtapen. Je herkent ze vooral aan hun grote ogen. Daarmee kunnen ze heel goed zien in het donker. Grijspootdoeroecoeli’s hebben een grijsbruine, wollige vacht. Op hun achterwerk zit een geurklier. Daarmee geven ze geuren af om andere dieren bijvoorbeeld duidelijk te maken wat hun gebied is.

Leefgebied

Doeroecoeli’s leven in het wild in het tropisch regenwoud in Noord-Colombia en Noordwest-Venezuela (Zuid-Amerika). In Apenheul leven ze in het nachtdierenverblijf bovenop het Apenboompad. In dit verblijf hebben we het dag- en nachtritme omgekeerd. Overdag is het er donker en ’s nachts licht. Zo kan jij de dieren zien als ze wakker zijn!

Leefwijze

Doeroecoeli’s leven in groepen van 2 tot 5 dieren. De groep bestaat in elk geval uit één volwassen paartje. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben regelmatig concurrentie van buitenstaanders, die hun rol willen overnemen.

Gedrag

Doeroecoeli’s zijn vooral aan het begin van de avond en vlak voordat het gaat schemeren actief. Overdag slapen ze in de holtes van boomstammen of verstopt tussen boomvarens en lianen. Lekker veilig voor roofdieren! Is de nacht helder met volle maan? Dan laten de jongvolwassen mannen een hele harde roep horen om vrouwtjes te lokken. Hun roep klinkt een beetje als die van nachtvogels. Daarom worden doeroecoeli’s ook wel uil-aapjes genoemd. Verder communiceren doeroecoeli’s met geluiden en geuren. Dankzij hun speciale keelzak kunnen ze geluiden extra kracht bijzetten. En ze doen aan urine-wassen: ze smeren hun handen en voeten met urine in en laten vervolgens geursporen op takken achter. Kapucijnapen en doodshoofdapen doen dat trouwens ook.

Voortplanting

Doeroecoeli’s zorgen heel goed voor hun kinderen. Ook het mannetje is nauw betrokken bij de opvoeding en speelt een belangrijke rol bij het grootbrengen van de jongen. Een pasgeboren doeroecoeli  klampt zich na de geboorte veilig vast aan de buik van de moeder. Na ongeveer 3 weken verhuist de kleine naar de rug van de moeder of vader. Als de mannetjes één jaar oud zijn, zitten ze al in de ‘pubertijd’. Na 3 jaar zijn de mannetjes en de vrouwtjes geslachtsrijp. Dan verlaten ze de groep waar ze zijn geboren. Dit gaat stap voor stap: ze brengen steeds meer tijd buiten de groep door en slapen steeds minder vaak bij hun familie. Zo bereiden ze zich langzaam voor om écht ‘uit huis’ te gaan!

Situatie in het wild

De grijspootdoeroecoeli’s hebben een kwetsbare positie in het wild. Dit komt doordat de bossen waar ze leven, steeds meer verdwijnen. Ook werden er veel doeroecoeli’s uit het wild gevangen. Ze speelden namelijk een grote rol speelden in medisch onderzoek naar malaria. Hierdoor is de populatie de laatste jaren met 30% afgenomen. Het is moeilijk om te zeggen hoeveel doeroecoeli’s er nog precies zijn in het wild. Dit komt onder andere omdat het niet altijd duidelijk is waar ze nou precies leven.

In Apenheul

De grijspootdoeroecoeli’s leven in Apenheul in het nachtdierenverblijf bovenop het Apenboompad. Daar hebben we het dag- en nachtritme omgekeerd: overdag is het er donker en ’s nachts licht. Zo kan jij de dieren zien als ze wakker zijn!

Fokprogramma

Apenheul is onderdeel van een internationaal fokprogramma voor doeroecoeli’s. We werken samen met andere, internationale dierentuinen. Zo zorgen we er samen voor dat er genetisch gezonde populaties doeroecoeli’s in dierentuinen blijven bestaan.

Leuke weetjes

  • Doeroecoeli’s worden ook wel ‘uil-aapjes’ genoemd. Hun holle roep lijkt op die van grote nachtvogels. Bovendien hebben ze grote ogen, net als een uil.
  • In Apenheul leven de doeroecoeli’s in het nachtdierenverblijf, bovenop het Apenboompad. In dit verblijf is het dag- en nachtritme omgedraaid. Overdag is het hier donker en ’s nachts licht. Zo kan jij de dieren zien als ze actief zijn!