Home Apen-ABC Geelborstkapucijnaap

Uiterlijk

Hun naam zegt het al een beetje: geelborstkapucijnapen hebben een goudgele vacht op hun borst, buik en bovenarmen. Het zijn middelgrote apen met een rond hoofd en een stevig lichaam. Ook hebben ze een opvallend lange staart die ze veel gebruiken tijdens het klimmen.

Leefgebied

Geelborstkapucijnapen leven in het Atlantische regenwoud van Brazilië (Zuid-Amerika).

Leefwijze

Geelborstkapucijnapen zijn heel sociale apen. Ze leven in groepen variërend van tien tot dertig dieren met meerdere mannetjes en vrouwtjes in een groep. Stil zitten is er bij deze apen niet bij.  Ze zijn van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat actief en druk met allerlei dingen, zoals het zoeken naar eten.

Gedrag

Geelborstkapucijnapen gebruiken verschillende geluiden om elkaar dingen duidelijk te maken, zoals grommen en schreeuwen. Ook gebruiken ze gezichtsuitdrukkingen om met elkaar te communiceren. Geelborstkapucijnapen zijn heel slimme apen. Ze weten bijvoorbeeld hoe ze hulpmiddelen (gereedschap) kunnen gebruiken. Ze slaan noten kapot op stenen als een soort s hamer en aambeeld en stokjes om kleine prooidieren te pakken te krijgen. Verder smeren geelborstkapucijnapen zichzelf in met bladeren van sterk geurende planten. Dit doen ze om vervelende insecten op afstand te houden, het is dus een soort anti-insectenspray (deet). In Apenheul zijn er niet zoveel insecten als in het wild. Maar de geelborstkapucijnapen krijgen hier wel kleine stukjes ui en knoflook. Zo houden ze hun ‘insmeer-ritueel’ tóch in stand en kunnen ze dit natuurlijke gedrag vertonen.

Voortplanting

Geelborstkapucijnapen krijgen ongeveer om de twee jaar een jong. De andere vrouwtjes in de groep mogen het kleintje af en toe ook dragen, zodat de moeder wat rust heeft. De kleintjes drinken ongeveer een jaar bij hun moeder. Als de vrouwtjes ongeveer vier jaar zijn, zijn ze geslachtsrijp. Mannetjes van deze leeftijd verlaten dan de groep waar ze geboren zijn. Zij sluiten zich dan bij een andere groep aan. Vrouwtjes blijven in de groep waar ze geboren zijn.

Situatie in het wild

Het leefgebied van de geelborstkapucijnaap is in gevaar. In de afgelopen 50 jaar is 80% van het bos verdwenen vanwege houtkap. Daardoor zijn er nog maar een paar honderd geelborstkapucijnapen in kleine stukjes bos aan de oostkust van Brazilië.  Geelborstkapucijnapen behoren tot een van de zeldzaamste apen in Zuid-Amerika. Mede daarom is er in de jaren ’80 een committee opgericht om deze bijzondere soort te beschermen. Naast de bescherming in het wild, is er ook een samenwerking tussen Europese dierentuinen en de Braziliaanse overheid tot stand gekomen. Apenheul is hier ook onderdeel van geweest en dit heeft geleid tot een Europees fokprogramma van de geelborstkapucijnaap.

In Apenheul

De geelborstkapucijnapen vind je tegenover de slingerapen bij de Amazonia brug. 

Fokprogramma 

Apenheul is onderdeel van het Europese fokprogramma (EEP) voor geelborstkapucijnapen. Door samen te werken met andere internationale dierentuinen houden we een genetisch gezonde en demografisch stabiele populatie van deze soort in dierentuinen in stand die als reservepopulatie dient.

Leuke weetjes

  • In het wild trekken kapucijnapen en doodshoofdapen regelmatig met elkaar op. Zo worden gezamenlijke vijanden eerder gezien en kunnen ze sneller vluchten voor het gevaar.
  • Loop je langs de geelborstkapucijnapen in Apenheul en hoor je zacht getik? Grote kans dat de ze noten tegen elkaar aanslaan om bij dit lekkers te komen!