Home Steun ons Adopteer een aap Adoptievoorwaarden - particulier

ADOPTIEVOORWAARDEN:

ADOPTIEVOORWAARDEN STICHTING APENHEUL

 • De adoptie is symbolisch. Samen met andere adoptanten draag je bij aan de verzorging en het welzijn van alle dieren in Apenheul. Ook gaat een deel van de inkomsten van Stichting Apenheul naar het Apenheul Natuurbehoudfonds.
 • De adoptie wordt vastgelegd door middel van een digitaal adoptiecertificaat. Aan dit certificaat kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Stichting Apenheul geeft keuze uit 5 verschillende apen ter adoptie. Op het adoptiecertificaat staat de gekozen aap.
 • Stichting Apenheul blijft te allen tijde eigenaar van het geadopteerde dier.
 • Stichting Apenheul neemt de beslissing over het welzijn, de gezondheid en de verzorging van het geadopteerde dier.
 • De adoptie geeft geen recht op toegang tot Apenheul. Daarvoor dient een geldig toegangsbewijs te worden getoond.
 • Alle adopties zijn persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar.
 • Betaling is alleen online mogelijk via iDeal, PayPal, creditcard en andere reguliere online betaalmethodes.
 • De looptijd voor een adoptie betreft minimaal een jaar ingaande op moment van toestemming voor incasso. Het is mogelijk het bedrag een keer per jaar of in maandelijkse termijnen te laten afschrijven middels een automatisch incasso. De adoptie wordt na de termijn van één jaar automatisch verlengd, tenzij deze minimaal één maand voor de verlengdatum wordt stopgezet. Na het eerste jaar kan de adoptie op elk moment worden stopgezet met een opzegtermijn van één maand.
 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden via adoptie@apenheul.nl.
 • Bij misbruik heeft Stichting Apenheul het recht om de adoptie stop te zetten zonder het betaalde geld terug te boeken. Beëindiging gebeurt gemotiveerd en schriftelijk.
 • De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, is vastgelegd in ons privacy statement. Deze is te vinden op onze website.
 • Stichting Apenheul heeft het recht wijzigingen in deze adoptievoorwaarden aan te brengen en is gerechtigd onderdelen van de overeenkomst niet meer aan te bieden zonder opgave van reden. Het gewijzigde reglement geldt met ingang van publicatie op onze website www.apenheul.nl.