Home Nieuws Studente Alba deed onderzoek naar maki’s op Madagaskar

Apenheul is wereldwijd actief om apen en hun leefgebieden te beschermen. Zo ook op Madagaskar. Enthousiaste studenten zijn hier dan ook meer dan welkom om mee te helpen aan de lopende projecten en onderzoeken. Bij het onderzoek waar biologiestudente Alba aan ging meewerken, moesten halfapen uit bedreigd gebied naar het Ranomafana Nationaal Park worden verhuisd. Een hele operatie!

Eerst op zoek naar één individu

Voorafgaand aan de verhuizing deed Alba een voorstudie om de huidige situatie in kaart te brengen. Alba: “In het nationaal park leefde nog maar één individu van de soort waar het om ging: de breedsnuithalfmaki. Het was soms een behoorlijke uitdaging om deze ene maki in het uitgestrekte gebied te vinden. Sommige dagen was je uren aan het zoeken en sommige dagen vonden we haar binnen een uurtje.Ik heb het gedrag van deze maki geobserveerd. Na de komst van de nieuwe maki’s konden we deze observaties vergelijken met de nieuwe situatie waarin ze met meer soortgenoten leeft. Op deze manier onderzoeken we het effect van het verplaatsen van dieren op het eerder afgezonderde individu."

Het overzetten van individuen is vaak een laatste redmiddel voor dit soort situaties. In het gebied waar de nieuwe dieren vandaan kwamen, nam de populatie al jaren drastisch af. Deze wordt nu geschat op minder dan 1000.

Alba: "Het was soms een behoorlijke uitdaging om deze ene maki in het uitgestrekte gebied te vinden. Sommige dagen was je uren aan het zoeken."

In gesprek blijven met de lokale bevolking

Alba had tijdens de verhuizing van de dieren vooral een coördinerende rol. “Ik zorgde ervoor dat de dieren geen afwijkend gedrag vertoonden en goed werden verzorgd. Er werd ook goed gecommuniceerd met de lokale gemeenschap. Zeker omdat de dieren ook buiten de grenzen van het nationaal park kunnen treden, was het belangrijk om hierover met de lokale bevolking te praten en afspraken te maken voor wanneer dit mocht gebeuren. De directe lokale gemeenschap voelt zich betrokken, omdat velen werken als gids. Zij zien dus ook het belang van de bescherming van het nationaal park in.”

Over de grens

De verhuizing verliep goed, maar dat je dieren in het wild niet kunt vertellen dat ze binnen de grenzen van het nationaal park moeten blijven, bleek helaas tijdens deze operatie. De maki’s zijn in goede gezondheid buiten hun nieuwe leefgebied getreden. We verwachten dat zij zich in de aangrenzende bossen hebben verspreid.

Veel geleerd

Desalniettemin was het voor Alba een leerzame ervaring: “Ik heb heel veel geleerd over het uitvoeren van natuurbescherming in een ontwikkelingsland. Het is in een land als Madagaskar heel lastig om stappen te zetten in conservatie, met name omdat de bevolking zo arm is. Zij hebben andere prioriteiten. Daarnaast was het opzetten en uitvoeren van mijn eigen onderzoek in een vreemd land een leuke uitdaging. Ook heb ik geleerd hoe observatieonderzoek te werk gaat en hoe je dat kunt omzetten in resultaten.”

Meer over natuurbehoud

Wil je weten wat ANF nog meer doet om apen in het wild te beschermen? Neem een kijken bij de wereldwijde projecten. En wil je weten hoe ook jij hierbij kunt helpen, zonder naar Madagaskar af te reizen? Bezoek dan de pagina Steun ANF.

Leuk om te weten: op 4 juni 2024 is Alba weer vertrokken naar Madagaskar om te zien hoe het er nu gaat!

Ook interessant