Probleem

Een groot probleem voor de huidige populatie kroonsifaka’s is dat ze - ondanks hun vrij grote verspreidingsgebied - in kleine, geïsoleerde bosrestanten leven. Door de habitat fragmentatie kunnen de subpopulaties elkaar niet goed bereiken, waardoor er nauwelijks genetische uitwisseling plaatsvindt. Verder is er in de bosfragmenten vaak onvoldoende voedsel te vinden, wordt er op de kroonsifaka’s gejaagd vanwege hun vlees en worden ze illegaal als huisdier verhandeld.

Het project

Het doel van dit project is om geïsoleerde kroonsifaka’s te verplaatsen naar een gebied waar ze nog wel kunnen leven én waar de populatie groot genoeg is om een gezonde, genetische diversiteit te behouden. Daarnaast speelt educatie van de lokale bevolking een belangrijke rol. Het verplaatsen van de dieren is namelijk een tijdelijke oplossing en het probleem moet juist structureel worden aangepakt.

Resultaten

Er wordt geprobeerd om de lokale gemeenschappen actief bij de natuurbeschermingsprojecten te betrekken. We proberen de bevolking alternatieven te bieden zodat ze op een duurzame manier in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Een ander belangrijk onderdeel is het planten van nieuwe bossen, zodat het leefgebied van de kroonsifaka’s op den duur wordt vergroot.

Hoe verder…

Om de kroonsifaka’s een toekomst te bieden is het belangrijk dat de bevolking dit project blijvend ondersteunt zodat er geen bos meer gekapt wordt, maar juist wordt aangeplant. Hierdoor ontstaat er geleidelijk weer voldoende geschikte leefruimte voor de overgebleven kroonsifaka’s.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:
Stichting Apenheul Natuurbehoudfonds
E-mail: info@apenheul.nl
Tel.: 055-357 57 00 (algemeen nummer; je wordt doorverbonden)

http://www.gerp.mg.

Ook interessant