In de oerwouden van Madagaskar worden veel bomen gekapt als brandhout, voor de illegale handel of om akkers aan te leggen. De dieren leven vaak in geïsoleerde populaties in kleine bosfragmenten. Het is belangrijk om deze fragmenten bos te beschermen, maar deze ook met elkaar te verbinden en uit te breiden. Zo komen de populaties halfapen weer met elkaar in contact en wordt genetische uitwisseling weer mogelijk.

Ook educatie is een belangrijk doel van dit project. We willen kinderen bij het project betrekken en hen enthousiast maken over het verzamelen van zaden en het verzorgen van jonge boompjes.

Naast het belang voor de halfapen is de bescherming, uitbreiding en verbinding van tropische bossen essentieel voor de gehele biodiversiteit op Madagaskar.

In dit gebied loopt ook het project My Rainforest, My World, dat zich richt op natuureducatie. Hier ondersteunen we het trainen van jonge docenten in natuurbescherming en bosbezoeken voor Malagasy kinderen uit afgelegen dorpen. Zo creëren we al op jonge leeftijd draagvlak voor natuurbescherming.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:
Stichting Apenheul Natuurbehoudfonds
E-mail: info@apenheul.nl
Tel.: 055-357 57 00 (algemeen nummer; je wordt doorverbonden)

Ook interessant