Home Natuurbehoud ANF-projecten San Martin titi-project

Probleem

De San Martin titi is één van ’s werelds meest bedreigde apensoorten. Dit aapje heeft maar een klein leefgebied en de bossen waar het van afhankelijk is worden door de lokale bevolking gekapt voor landbouw en veeteelt.

Het project

Proyecto Mono Tocón is een Peruviaanse organisatie, opgezet en ondersteund door Europese dierentuinen. Na de oprichting was de eerste stap onderzoek doen naar de San Martin titi. Je kan namelijk pas bepalen hoe je een soort het best beschermt als je weet waar ze leven en wat de bedreigingen zijn.

Medewerkers van Proyecto Mono Tocón bieden technische en financiële ondersteuning aan lokale gemeenschappen om de overgebleven bossen een beschermde status te geven. Zo heeft niet alleen de titi een kans, maar worden de waterbronnen van de lokale bevolking ook beschermd. Daarnaast wordt de steun voor natuurbehoud vergroot door een educatieprogramma voor scholen en dorpen.

Resultaten

Door het werk van Proyecto Mono Tocón is de kritieke situatie van de San Martin titi zowel lokaal als internationaal onder de aandacht gebracht. Er zijn verschillende initiatieven om het leefgebied te beschermen en is er steun van de regionale overheid. Meerdere lokale gemeenschappen hebben besloten om hun bossen te beschermen, waardoor de titi toch nog een overlevingskans heeft.

Hoe verder…

Voor een gezonde populatie van de San Martin titi zijn er meer beschermde gebieden nodig in Peru. Bij voorkeur worden deze ook nog met elkaar verbonden. In samenwerking met de overheid probeert Proyecto Mono Tocón te voorkomen dat er nóg meer ontbossing plaatsvindt voor niet-duurzame landbouw en houtkap.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:
Stichting Apenheul Natuurbehoudfonds
E-mail: info@apenheul.nl
Tel.: 055-357 57 00 (algemeen nummer; je wordt doorverbonden)

www.monotocon.org

Ook interessant