Doel

Het doel van dit project—uitgevoerd door de organisatie Gaia-liNc—is het vergroten van bewustzijn voor de natuur binnen lokale gemeenschappen. Naast het verstrekken van educatie aan kinderen, onder andere door lessen op scholen en deelname aan activiteiten in een plantenkwekerij, beoogt dit project tevens volwassenen bewust te maken van het belang van harmonieus samenleven met de natuur en het milieu. Dit wordt verwezenlijkt door het organiseren van ecofairs en het verzorgen van regionale radio-uitzendingen.

Tevens ondersteunt dit initiatief het beheer van het privaat beheerde natuurgebied PCA Los Chilchos, waar ANF al jarenlang haar steun aan verleent. Het beheer van dit gebied is gericht op het beschermen van de biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen in de regio. Deze diverse activiteiten dragen positief bij aan zowel het behoud van de natuur als aan de versterking van de lokale gemeenschap.

Resultaten

In 2023 bezochten kinderen het natuurgebied "Milpuj La Heredad" als onderdeel van een schoolexcursie. Het hoofddoel van dit bezoek was om kinderen te laten zien hoe een succesvol natuurbeschermingsproject eruitziet binnen dit privégebied in de buurt van Leymebamba. Tijdens dit bezoek kregen de kinderen de kans om meer te leren over inheemse planten en wilde dieren in de omgeving. Deze praktische ervaring is een uitstekende manier om milieubewustzijn te bevorderen en jongeren een diepere waardering voor de natuur bij te brengen. Na het behalen van dit succes, heeft de organisatie Gaia-liNc de intentie om in de toekomst, gesteund door ANF, nog meer van dergelijke initiatieven te ontplooien. Ze blijven zich inzetten om jongeren te betrekken bij conservatie-inspanningen en daarmee een positieve invloed uit te oefenen op zowel de natuur als het milieu.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:
Stichting Apenheul Natuurbehoudfonds
E-mail: info@apenheul.nl
Tel.: 055-357 57 00 (algemeen nummer; je wordt doorverbonden)