Home Natuurbehoud ANF-projecten Gouden leeuwapen project

Ons gouden leeuwapen-project in Zuidoost-Brazilië bestaat al meer dan 30 jaar! De NGO ter plaatse probeert zoveel mogelijk van het bos waar de leeuwapen leven te redden. De organisatie beschermt de bossen, pleit in de politiek voor herstel van het woud, legt boscorridors aan en betrekt de lokale bevolking bij de bescherming van hun bos.

Resultaten

Afgelopen jaar hebben ze zich in het beschermde gebied waar het project zich bevindt, ‘Mico-Leão-Dourado’, gericht op het faciliteren van ecotourisme. Bijvoorbeeld door te werken aan de parkinfrastructuur, door een bezoekerscentrum op te richten en door meer wandelpaden aan te leggen. Ze bouwden bijvoorbeeld observatiedekken, waarvan er één uitkijkt over het beboste viaduct over de snelweg. Met het bezoek van meer toeristen hoopt de organisatie meer geld binnen te halen om hun beschermingsmaatregelen te versterken.

Probleem

Er waren helaas veel problemen met gele koorts onder de populatie leeuwapen. Deze ziekte heeft in twee uitbraken sinds 2016 ongeveer een derde van de gouden leeuwapenpopulatie uitgeroeid. Partners van het project hebben afgelopen jaar een veilig en effectief vaccin tegen gele koorts ontwikkeld dankzij gouden leeuwapen die leefden in gevangenschap. Dit is het eerste gele koorts vaccin voor een niet-menselijke primaat! Er zijn op dit moment door het project 214 wilde gouden leeuwapen gevaccineerd. Ze hopen hiermee de uitbraak in de kiem te smoren en zich weer volledig te kunnen richten op het beschermen van de bossen in Brazilië, waar de dierenleven.

Doel

Het totaal aantal geschatte gouden leeuwapen in dit gebied is momenteel iets meer dan 2.500. Het doel voor de komende jaren is om een levensvatbare populatie gouden leeuwapen te houden in de 25 duizend hectare bos waar de NGO actief is. De organisatie zal er alles aan doen om dit bereiken en we zijn blij hen hierin vanuit ANF te kunnen steunen.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:
Stichting Apenheul Natuurbehoudfonds
E-mail: info@apenheul.nl
Tel.: 055-357 57 00 (algemeen nummer; je wordt doorverbonden)