Ons project in Brazilië richt zich op het opvangen van verschillende dwergapen. De dieren zijn van het geslacht Callithrix. Wist je trouwens dat Callithrix uit het Oud-Grieks komt en ‘mooie vacht’ betekent? De opgevangen apen mogen zich voortplanten, zodat de nakomelingen kunnen worden uitgezet in het wild. Dergelijke fok- en herintroductieprogramma’s zijn ontzettend belangrijk voor de instandhouding van soorten die ernstig worden bedreigd, of die heel geïsoleerd in habitatfragmenten leven.

Samenwerking

Het beschermen van dwergapen in het wild is van cruciaal belang om hun voortbestaan te waarborgen. Daarom ondersteunen we dit project graag. Apenheul ondersteunt dit project door middel van donaties en vooral ook met het delen van kennis over de verzorging van dwergapen. De gouden leeuwaapjes steunen we vooral financieel, de mountain marmoset zowel financieel als met kennis en de zwarte leeuwaapjes met kennis. We doen dit samen met het Durrell Wildlife Conservation Trust (DWCT), het natuurbeschermingsfonds van Jersey Zoo. Medewerkers van Apenheul bezochten in de winter van 2023 het project en hielpen bij het geven van husbandry-workshops voor Braziliaanse verzorgers. Tijdens deze workshops werd informatie gedeeld over voeding, het inrichten van verblijven, het herkennen van ziektes, hygiëne en hoe om te gaan met sociale structuren en problemen binnen een dwergapenfamilie. Voor dit doel zijn in 2020 twee Braziliaanse verzorgers naar Apenheul gekomen voor training en in 2022 één verzorger.

Een belangrijke bedreiging voor de dwergapen is het voorkomen van dieren in geïsoleerde habitatfragmenten. Om de dieren succesvol te herintroduceren, is het noodzakelijk om deze geïsoleerde habitats met elkaar te verbinden. Dit gebeurt door het creëren van corridors die de fragmenten met elkaar verbinden en deze corridors te beplanten met bomen. Op plaatsen waar dat niet mogelijk is, worden kleine bosgebieden beschermd die dicht genoeg bij elkaar liggen, zodat de dieren zich veilig van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. Deze bosgebieden worden "stepping stones" genoemd.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:
Stichting Apenheul Natuurbehoudfonds
E-mail: info@apenheul.nl
Tel.: 055-357 57 00 (algemeen nummer; je wordt doorverbonden)