Home Natuurbehoud ANF-projecten BNF orang-oetan project

Hoe wij helpen

We ondersteunen met het ANF de Borneo Nature Foundation (BNF). Door extreme droogte in Centraal-Kalimantan in 2023 verdwijnen veel bossen door brand. Daarom is actie nodig. Wij ondersteunen BNF in het uitbreiden van hun ‘fire-fighting’-team en helpen hen bij de aanschaf van materialen, zoals mondmaskers, handschoenen en brandslangen, om de bosbranden tegen te gaan. Ook kan deze organisatie dankzij onze steun dammen aanleggen in eerder gegraven kanalen. 

De kanalen in de bossen werden ooit gebruikt voor het per boot transporteren van tropisch hardhout uit veenbossen. Dit gebruik is nu echter verboden, aangezien het gebied waarop de organisatie zich richt (het Sebangau National Park) nu onder bescherming valt. De kanalen hebben geleid tot aanzienlijk waterverlies, wat op zijn beurt toenemende droogte van de bossen tot gevolg had. Hierdoor zijn de bossen vatbaar geworden voor branden en is er ongewenst veel leefgebied verdwenen van verschillende diersoorten, waaronder de bedreigde Borneose orang-oetans (Pongo pygmaeus) en witbaardgibbons (Hylobates albibarbis).

Betrekken van lokale gemeenschappen

BNF streeft ernaar om lokale gemeenschappen zoveel mogelijk te betrekken. Ze werken samen met inwoners van de omliggende dorpen, waarbij ze hen betrekken bij taken zoals het monitoren en onderzoeken van dieren, herbebossing, het bevorderen van permacultuur en het organiseren van buitenschoolse natuurbeschermingsactiviteiten voor kinderen.

Dankzij de voortdurende steun die wij bieden, blijft het BNF dag in dag uit toegewijd aan de bescherming van de Borneose orang-oetans en het herstel van hun leefomgeving.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:
Stichting Apenheul Natuurbehoudfonds
E-mail: info@apenheul.nl
Tel.: 055-357 57 00 (algemeen nummer; je wordt doorverbonden)

Steun Stichting Apenheul en het Apenheul Natuurbehoudfonds

{{ctrl.RequiredValidationMessage}} {{ctrl.WrongFormatValidationMessage}}
{{ctrl.amountTooLarge()}}