Home Apen-ABC Slingeraap (Colombiaanse)

Uiterlijk

Colombiaanse slingerapen hebben een zwarte vacht. Hun gezicht is vleeskleurig en er zitten witte haren op hun kin. De mannetjes zijn iets groter dan de vrouwtjes. Ze hebben een dun lichaam, met lange en slanke armen en benen. De mannetjes hebben een geurklier op de borst, waarmee ze geuren afgeven. Slingerapen hebben een échte grijpstaart. Dit is eigenlijk een soort vijfde hand, waaraan ze zich vasthouden en dingen mee vast kunnen grijpen. Ze kunnen er zelfs met hun hele lichaamsgewicht aan hangen. Opvallend bij de slingerapen vrouwen is het roze ‘aanhangsel’ aan hun achterwerk. Dit is hun clitoris.

Leefgebied

Colombiaanse slingerapen leven in het tropisch regenwoud van West-Colombia en Oost-Panama (Zuid-Amerika). Ze leven in de bovenste lagen van de bomen en komen zelden op de grond.

Leefwijze

Ze leven in los-vaste sociale groepen (fission-fusion). De groepen wisselen steeds van samenstelling en bestaan uit zo’n 3-35 dieren. Meestal zijn de vrouwen er de baas. Zowel de vrouwtjes als de mannetjes kennen onderling een duidelijke rangorde. De mannetjes bewaken het territorium.

Gedrag

Slingerapen omhelzen en knuffelen elkaar veel. Dit doen ze bijna drie keer zoveel als dat ze elkaar vlooien! Ze begroeten elkaar met een omhelzing. Dit doen ze elke keer als een grote groep zich in kleine groepjes heeft gesplitst om op zoek te gaan naar voedsel. Er is altijd één vrouwtje die deze tochten coördineert. Slingerapen hebben een goed geheugen en kunnen de routes die ze door de bomen maken dus uitstekend onthouden. Handig om te weten waar je eten kan vinden. Verder communiceren slingerapen met allerlei geluiden met elkaar.

Voortplanting

De meeste slingerapen worden in het wild geboren tijdens het (korte) regenseizoen. De pasgeboren jongen hebben een rood verfrommeld gezichtje en een vrij kaal lijfje. Na drie maanden is dat helemaal zwart behaard. De moeder draagt haar jong ongeveer vier maanden mee op haar buik. Later verhuist het naar haar rug. Mannen blijven over het algemeen in hun geboortegroep. De vrouwen verlaten deze wanneer zij geslachtsrijp zijn (als ze ongeveer vijf tot zes jaar oud zijn).

Situatie in het wild

Colombiaanse  slingerapen worden met uitsterven bedreigd. De bossen waar ze leven verdwijnen door houtkap en ook wordt er op slingerapen gejaagd voor hun vlees of voor de handel als huisdier. Beide bedreigingen hebben een enorme impact op de wilde populatie.

In Apenheul

In 2018 vierden we de 50ste verjaardag van slingeraap Pepi. Van alle apen in Apenheul woont zij het langst in Apenheul! Met recht een bijzondere inwoonster dus.

Fokprogramma 

Apenheul is onderdeel van het Europese fokprogramma (EEP) voor slingerapen. Door samen te werken met andere internationale dierentuinen, houden we een genetisch gezonde en demografisch stabiele populatie van deze soort in dierentuinen in stand die als reservepopulatie dient.

Leuke weetjes

  • Slingerapen eten veel vruchten. De zaden poepen ze uit en daaruit groeien weer nieuwe planten en vruchten. Zo dragen ze bij aan de zaadverspreiding en zorgen ze eigenlijk voor hun eigen voedsel!
  • Er zijn veel verschillende soorten slingerapen. Al hangend in de bomen zien ze er een beetje uit als een spin in het web. Vandaar dat ze in het Engels ook wel ‘Spider Monkey’ worden genoemd.