Home Apen-ABC Witwanggibbon (Noordelijke)

Uiterlijk

Witwanggibbons zijn kleine mensapen. De volwassen mannetjes herken je aan hun zwarte vacht. De vrouwtjes zijn blond. Allebei hebben ze witte wangen (vandaar hun naam). Alle witwanggibbons worden met een lichte, blonde vacht geboren. Na een jaar kleurt de vacht bij de mannetjes én vrouwtjes zwart. Als de vrouwtjes seksueel volwassen worden (als ze ongeveer 5 à 6 jaar zijn) kleuren ze weer blond. Opvallend aan gibbons zijn hun lange armen. Daarmee slingeren ze in rap tempo van tak naar tak. Bovendien zijn de gewrichten in hun schouders en polsen heel flexibel. Ze kunnen hun armen 360° draaien zonder een tak los te laten. Niet voor niets zijn gibbons echte boomacrobaten!

Leefgebied

Witwanggibbons leven in het wild in China, Laos en Vietnam. Daar komen ze voor in het tropisch regenwoud.

Leefwijze

Gibbons leven in een familiegroep. Zo’n groep bestaat uit zo’n 2 tot 6 dieren: een man, vrouw en hun kinderen. Gibbons zijn één van de weinige apensoorten waarbij het mannetje en vrouwtje trouw zijn aan elkaar (monogaam).

Gedrag

Gibbons zijn bijna altijd in de bomen te vinden. Ze komen zelden op de grond. Het zijn heel territoriale apen. Ze laten de andere dieren duidelijk weten wat hun gebied is en wel op een heel bijzondere manier: namelijk door te zingen. En dat klinkt nog goed ook! Hun gezang is tot wel 3 kilometer te horen. De gibbons zingen trouwens niet alleen om hun territorium af te bakenen, maar ook om de ander te verleiden of om de band met elkaar te versterken. Gibbons bewegen ontzettend snel door de bomen. Ze slingeren moeiteloos van tak naar tak. Ze komen soms wel 10 meter ver! Deze speciale, snelle manier van voortbewegen noem je brachiëren. Het kan ook gebeuren dat je de gibbons door de bomen ziet lopen. Dat doen ze rechtop, terwijl ze hun armen boven hun hoofd of opzij houden om hun evenwicht te bewaren.

Voortplanting

Witwanggibbons kunnen het hele jaar door jongen krijgen. De vrouwtjes krijgen ongeveer om de 2 tot 3 jaar een baby. De moeder draagt het jong met zich mee. Maar ook de vaders hebben een rol binnen de opvoeding. Na ongeveer één jaar beginnen de jongen mee te zingen met hun ouders. De kleintjes drinken bij hun moeder tot ze ongeveer 2 jaar oud zijn. Maar het duurt dan nog eventjes voor ze echt volwassen zijn: dat zijn ze als ze ongeveer 4 à 5 jaar zijn. Als ze 5 à 6 jaar zijn, kunnen gibbons zelf jongen krijgen. Als de jongen volwassen zijn en er nieuwe nakomelingen komen, worden de oude jongen door hun ouders ‘het huis’ uit gezet. Dat is niet zielig, maar natuurlijk gedrag.

Situatie in het wild

De bossen waar de gibbons in het wild leven worden gekapt voor landbouw en  hout. Ook wordt er op gibbons gejaagd voor hun vlees. Het gevolg: alle 19 gibbonsoorten die er bestaan, worden bedreigd.

Apenheul Natuurbehoudfonds

Het Apenheul Natuurbehoudfonds steunt een onderzoeksproject in Laos: Project Anoulak. Door het doen van onderzoek leren we meer over de soort en daarmee hoe we gibbons zo goed mogelijk kunnen beschermen.

In Apenheul

Alle ‘buren’ van Apenheul hebben ze ongetwijfeld weleens horen zingen: iedere ochtend starten de gibbons hun dag met prachtig gezang.

Fokprogramma

Apenheul is onderdeel van het Europese fokprogramma (EEP) voor gibbons. Door samen te werken met andere internationale dierentuinen, houden we een genetisch gezonde en demografisch stabiele populatie van deze soort in dierentuinen in stand die als reservepopulatie dient.

Leuke weetjes

  • Gibbons zijn kleine mensapen
  • Er zijn in totaal 19 soorten gibbons. Ze komen allemaal voor in de tropisch regenwouden in Azië
  • Gibbons kunnen zingen! Elke gibbonsoort heeft zijn eigen soort zang. Die is tot wel 3 kilometer te horen in het regenwoud. Zo laten de gibbons duidelijk weten waar ze zijn.