LET OP: de persdag van donderdag 25 maart gaat niet door.