Home Natuurbehoud ANF-blogs Blogs Jan Vermeer #7 Een aapje met een wit voetje

Sinds 2006 veranderde er iets. De regenwouden werden beter begaanbaar en de illegale dierenhandel ontdekte de witvoettamarin. Ineens werden opvangcentra en dierentuinen overstelpt met in de steek gelaten of in beslag genomen tamarins. Want net als alle apen is ook deze soort ongeschikt als huisdier.

Hulp van alle fronten

Door een gebrek aan budget werden de dieren vaak in schrikbarend kleine kooitjes gehouden. Veel van de opgevangen apen gingen kort na hun aankomst dood. De Colombianen riepen de hulp in van Europese dierentuinen om het probleem aan te pakken.

De samenwerking begon met waar Europese dierentuinen goed in zijn: het verbeteren van de omstandigheden voor dieren in de opvangcentra en dierentuinen in Colombia.

Verblijven werden gebouwd, de dieren kregen takken en touwen om zich goed te kunnen voortbewegen, voeding werd verbeterd en ziekten werden behandeld. Al snel ging het beter met de dieren en de eerste jongen werden geboren.

Campagnes

Langzaam heeft het project zich uitgebreid. Er zijn campagnes tegen de illegale handel opgezet, men doet onderzoek naar witvoettamarins in het wild en we proberen hun leefgebied te beschermen. Mogelijk zullen er zelfs in gevangenschap geboren dieren weer los worden gelaten in het wild. Het lijkt erop dat we net op tijd waren om deze leuke apensoort te redden…