Overtocht

Mbou Mon Tour is actief in de regio Bolobo, in het oosten van het land. Terwijl de meeste bonobo’s in de moerassige regenwouden van centraal Congo leven, bleek in 2001 dat de soort ook in de (droge) bossen van Bolobo voorkomt. Om van het ene stuk bos naar het andere te komen, moeten bonobo’s hier de savanne oversteken. Het beeld van deze overtocht doet mij weleens denken aan de vroegere mens in Afrika…

Familie bescherm je

Van oudsher jagen de mensen van Bolobo niet op bonobo’s. Zij zien de bonobo’s als verre familie. Toch is de soort hier bedreigd. Het bos wordt ontgonnen voor savannes en mensen van buitenaf komen er jagen. Een groot aantal dorpen heeft daarom besloten een deel van hun territorium tot beschermd gebied te verklaren en de jacht op alle apen te verbieden.

Mbou Mon Tour helpt de mensen van Bolobo bij het beschermen van het gebied door boswachters aan te stellen. En door educatie willen ze meer mensen van het belang van natuurbescherming overtuigen. Daarnaast zetten ze fokkerijen van kippen, geiten en andere dieren op zodat de lokale bevolking  niet op wilde dieren hoeft te jagen om aan hun dierlijke eiwitten te komen. Bovendien krijgen ze zo extra inkomsten voor de verkoop van het overschot aan vlees.