Ecologische corridors

Om het bestaande natuurgebied van Los Chilchos met een ander (toekomstig) natuurgebied te kunnen verbinden, probeert Ucumari strategisch en ecologisch belangrijke stukken bos aan te kopen. Deze stukken bos kunnen samen een ecologische corridor vormen. Het doel van zo’n corridor is het leefgebied van bedreigde diersoorten, zoals de geelstaartwolaap en de brilbeer, met elkaar te verbinden zodat hun kans op overleven veel groter wordt.

Sporen

Het gebied dat is aangekocht is te hoog om te kunnen leven voor de geelstaartwolapen, maar het lijkt een belangrijk stiltegebied te zijn voor brilberen. Tijdens mijn verkenningstocht door het gebied heb ik veel sporen van brilberen aangetroffen.

Een stap verder

Met de aankoop van het bos wordt de toegang naar Santa Lucia beschermd en dat is wél een gebied waar geelstaartwolapen leven. De volgende stap is om te kijken of we fondsen kunnen werven om ook het achterland van Santa Lucia in bescherming te kunnen nemen. Zo kunnen we meer geelstaartwolapen beschermen en komen we steeds dichter bij een ecologische corridor tussen de gebieden.