Home Natuurbehoud ANF-projecten COVID-19 projecten

Promovenda Mariah Donohue

We weten allemaal dat de COVID-19 pandemie een aanzienlijke bedreiging vormt voor zowel mens als dier. Over de specifieke gevoeligheid van veel primatensoorten voor het virus is echter nog weinig bekend. Dit geldt ook voor lemuren. Daarom is het nodig om de potentiële effecten van SARS-CoV-2 in populaties van wilde lemuren te onderzoeken. ANF ondersteunt promovenda Mariah Donohue, die er bewust voor heeft gekozen om tijdens de COVID-uitbraak in Madagaskar te blijven, met € 1.500 in haar onderzoeks- en monitoringactiviteiten naar COVID-19 bij lemuren. We stellen haar op deze manier in staat bij te dragen aan het beschermen van verschillende soorten lemuren, waaronder roodkopmaki’s (Eulemur rubriventer) en zwart-witte vari’s (Varecia variegata) in Ranomafana National Park, Madagascar.

Organisatie ‘Paco Pacífio’

De COVID-19 pandemie vormt ook op een andere manier een bedreiging voor primaten. Overheden focussen zich op dit moment op het inperken en terugdringen van de COVID-19 pandemie, waardoor de focus op het opsporen van onder andere illegale houtkap en illegale handel in wilde dieren is verdwenen. De organisatie ‘Paco Pacífio’ zet zich in voor het herstellen van connectiviteit tussen natuurgebieden in Nicaragua. Ook zij ontvangen een donatie van ANF. Het vergroten van verbindingen tussen stukken bos ligt volledig in lijn met ANF’s visie op het belang van natuurbescherming door herbebossing. Hierbij ligt de focus van dit project op de leefgebieden van verschillende soorten apen, waaronder slingerapen (Ateles geoffroyi). Dit verhoogt ook de genetische uitwisseling tussen groepen en individuele dieren en daarmee de genetische diversiteit binnen populaties. Sinds de COVID-19 uitbraak staan zowel het gebied als deze apen onder druk door illegale jacht. Daarom is het belangrijk juist nu patrouilles uit te voeren en de bedreigde slingerapen te monitoren en daarmee te beschermen. Door deze patrouilles te financieren zorgt ANF tevens voor lokaal inkomen. Hierdoor is de plaatselijke bevolking minder afhankelijkheid van bosproducten om te overleven. ANF steunt dit project met € 2.000, zodat de ‘Paco Pacifio’ haar activiteiten kan voortzetten. Op deze manier draagt ANF bij aan de bescherming (en later mogelijk ook uitbreiding van de leefomgeving) van slingerapen in Nicaragua.

Wat kan je nog meer doen?

Maak jouw gift over op onderstaand rekeningnummer t.n.v. het Apenheul Natuurbehoudfonds, onder vermelding van ‘COVID-19-project'. 100% van je donatie komt ten goede aan dit project.
IBAN: NL06TRIO0197986145
BIC: TRIONL2U

Ook interessant