Home Apen-ABC Springtamarin

Uiterlijk

Springtamarins zijn dwergapen: het zijn kleine aapjes met een fijne, zwarte vacht. Het lijkt wel een beetje op zijde! De haren in hun nek staan omhoog als een soort kraag. Net als de andere dwergapen, hebben springtamarins klauwtjes. Daarmee kunnen ze zich goed vasthouden aan boomstammen, waar ze zich razendsnel doorheen bewegen. Bovendien zijn de springtamarins, zoals hun naam al zegt, uitstekende springers!

Leefgebied

Springtamarins leven in het wild in het Noordwesten van Zuid-Amerika. Daar leven ze in de onderste lagen van het tropisch regenwoud. In Apenheul vind je ze op het Apenboompad, waar ze loslopen tussen de bezoekers.

Leefwijze

Springtamarins leven in familiegroepen van 2 tot 12 dieren. In zo’n groep leven één dominante man en vrouw samen met hun kinderen.

Ze markeren de grenzen van hun territorium met urinesporen en met de geuren uit de geurklieren op hun borst. De familiegroep blijft altijd dicht bij elkaar. Verschillende groepen springtamarins blijven op afstand van elkaar. Als ze elkaar ontmoeten, wordt er flink geschreeuwd en gedreigd. Ja, deze kleine aapjes kunnen heel wat geluid maken! Hoewel ze elkaar weleens opjagen, lopen ze bijna nooit fysieke verwondingen op.

Gedrag

Springtamarins kennen zo’n zeven verschillende geluiden om elkaar iets duidelijk te maken. Ze maken heel hoge, fluitgeluiden. Het grootste deel van de dag rusten ze lekker uit. Daarnaast zijn ze druk met eten zoeken en opeten. Als springtamarins rusten, vlooien ze elkaar regelmatig. En natuurlijk houden ze de wacht om indringers buiten hun gebied te houden!

Voortplanting

In tegenstelling tot alle andere dwergapen, krijgen springtamarins geen tweelingen. Het pasgeboren jong is de eerste 3 weken bij de moeder. Daarna helpt de hele familie mee met het dragen van het jong. Na zo’n 2,5 tot 3 maanden drinkt het jong niet meer bij zijn moeder, maar eet het vast voedsel. Als de springtamarins ongeveer 2 jaar oud zijn, zijn ze geslachtsrijp. Mannetjes en vrouwtjes verlaten dan de groep waar ze geboren zijn. Ze gaan dan op zoek naar een partner om zelf een familie te stichten.

Situatie in het wild

De springtamarin heeft een kwetsbare status in het wild. Dit komt omdat grote stukken van het leefgebied verdwijnen door ontbossing, jacht en illegale handel. Het is moeilijk om springtamarins te observeren, omdat ze verspreid over grote gebieden leven. Het European Endangered species Programma (EEP) - opgesteld in 1992 - wordt gecoördineerd door de dierentuin in Dublin.

In Apenheul

De springtamarins in Apenheul lopen los tussen de bezoekers. Ze leven bovenop het Apenboompad: een pad tussen de boomtoppen waar bezoekers de springtamarins op ooghoogte ontdekken.

Fokprogramma

Apenheul is onderdeel van een fokprogramma voor springtamarins. Door samen te werken met andere dierentuinen, zorgen we ervoor dat we een reservepopulatie springtamarins in stand houden.

Leuke weetjes

  • Springtamarins doen hun naam eer aan: ze maken soms sprongen wel 4 meter ver!
  • Bedtijd? Springtamarins slapen gezellig met de hele familie bij elkaar in het groen of in boomholtes.